K napísaniu tohoto článku ma viedla konzultácia s jedným z mojich klientov. Manželský pár si kúpil pozemok a plánujú stavať rodinný dom. Po analýze stavebnej parcely a už skoro hotového projektu rodinného domu sa ukázalo, že hneď na začiatku prípravy na nové bývanie si môžu vyrobiť dlhodobý problém.

Ukázalo sa, že ich nový rodinný dom bude mať vstup zo severovýchodu.

A tu to začína …

Súčasťou kvalitného Feng Shui je poznanie systému lietajúcich hviezd a 20-ročných časových periód. V základnom postavení sa nachádzajú lietajúce hviezdy raz za 9 rokov. Počas tohoto obdobia si jednotlivé čísla menia svoje pozície v rámci celej Lo Shu mriežky. Z tohoto dôvodu ich nazýváme Lietajúcimi hviezdami.

Pomocou Lo Shu mriežky sa potom určujú tendencie, ktoré vo všeobecnosti prináša aktuálny rok alebo 20-ročná perióda. Tieto tendencie sa dajú aplikovať na všetky oblasti ľudského života.

Keďže žltá hviezda 5 má potenciál najväčšieho nebezpečenstva, sledujeme najmä ju.

TOTO JE DôLEŽITÉ PRI PROJEKTOVANÍ NOVÝCH RODINNÝCH DOMOV, resp. PRI STAVBE AKÝCHKOĽVEK NOVÝCH OBJEKTOV.

Aktuálne sa nachádzame v perióde, kedy sa v centre Lo Shu mriežky nachádza číslo 8. Ide teda o 20-ročnú periodu čísla 8, ktorá začala 22.1.2004 a potrvá do 9.2.2024.

fotka-6

Čo je dôležité vedieť – zlovestná žltá hviezda 5, sa počas tohoto 20-ročného cyklu nachádza v SEVEROVÝCHODNOM PALÁCI.

Ak postavíte dom, alebo inú stavbu v rozmedzí rokov 2004 – 2014 so severovýchodným vstupom, dostane sa práve do hlavného vchodu hviezda 5.

Takto naprogramovaný dom bude zbytočne spôsobovať problémy už pri samotnej výstavbe. Táto tendencia sa potom prenáša do celej budúcnosti, doslova ako dátum narodenia domu.

V rokoch 2004 až 2024 je tak isto ideálne sa vyhnúť bývaniu v bytoch so severovýchodným hlavným vchodom.

Okrem toho, že aktuálna 20-ročná perióda nepraje stavbám so severovýchodným vstupom, zároveň všetky potenciálne hlavné vchody do priestoru majú zlé tendencie:

1/3 – zlý vchod zvlášť pre kariéru

2/3 – zlý vchod pre peniaze

3/3 – zlý vchod – škandály a zlá reputácia

Ak v tomto období spomínam Severovýchod, tak počas roka 2016 je tak isto vhodné sa vyhýbať akýmkoľvek úpravám v severovýchodnom paláci, lebo tento rok sa zlovestná žltá 5 práve nachádza aj v ňom.

Ako vidíte, na severovýchod sa v tomto období zozbieralo až příliš veľa nepriaznivých faktorov. Preto jednoznačná rada znie: Vyhnite sa priestorom a pozemkom s hlavných vchodom v severovýchodním paláci.

 

Milujem Ťa, odpusť mi prosím, ospravedlňujem sa, Ďakujem Ti.

 

 

Share This