Feng Shui Systém

Úvod do Feng Shui

 

Vo vesmíre existuje určitý rytmus. Tí, ktorí žijú v blízkosti prírody, tento rytmus vedome nasledujú. Poľnohospodár seje na jar, pestuje v lete, na jeseň úrodu zbiera a počas zimy necháva zem odpočívať.

Námorníci a rybári zas dokonale poznajú dráhu Mesiaca, Slnka a ďalších hviezd a vedia, ako tieto vesmírne telesá ovplyvňujú príliv a odliv a putovanie rýb.

Obyvatelia miest, ktorí žijú vzdialene od prírody v budovách z ocele a skla, sú taktiež týmto rytmom ovplyvnení, avšak nie na vedomej úrovni. To je preto často dôvodom, prečo tak veľa ľudí stráca kontakt s prírodou. Pokiaľ sa to naozaj stane, vnútorné rytmy sa prerušia a život sa často krát stáva disharmonickým a nepríjemným.

Staré kultúry, v tomto prípade konkrétne Číňania, skúmali rytmus vesmíru pozorovaním pohybu Slnka a zistili, že aj Príroda a Život samotný tento rytmus nasledujú. Život začína ráno, keď Slnko vychádza na východe. Behom dňa Slnko naberá na sile, pokiaľ sa neponorí na západný obzor a nezmizne. Je zrejmé, že cesta zo svetla do tmy a späť do svetla sa skladá zo štyroch fází: začiatok, stred, pokles a koniec.

V prírode Číňania videli tento rytmus vyjadrený prostredníctvom piatich prvkov.

 

Čo je to Feng Shui

 

Podľa starých Číňanov je rozmiestenie predmetov v priestore veľmi dôležité. Poloha nášho domu, našej kancelárie a umiestenie všetkých predmetov, ktorými sa obklopujeme, ovplyvňuje naše postoje a našu psychiku. Čínska ľudová múdrosť a mytológia hovoria, že takéto vplyvy utvárajú naše chovanie a náš pohľad na všetko pozitívne aj negatívne, priateľské aj nepriateľské, harmonické aj škodlivé.

Čínske ľudové umenie Feng Shui, nám ukazuje, ako treba usporiadať predmety tak, aby sme dosiahli harmóniu a šťastie. Táto stará tradícia nás učí ako treba dosiahnuť pokoj a pokrok v našich vzťahoch k predmetom okolo nás, ako tieto predmety umiestniť tak, aby sa ľudia (Človek), prostredie (Zem) a duch (Nebo) harmonicky zjednotili a posilnili pokrok. Západná tradícia, ktorá sa niekedy nazýva „geomantia“, obsahuje podobné myšlienky.

Čínske slovo feng značí „vietor“ a shui znamená „voda“. Výraz „vietor a voda“ symbolizuje „vietor vanúci na vrchol hory“ a „vodu stúpajúcu na horský hrebeň“, čo orientuje naše postoje a činnosť k úspešnému dosahovaniu vytýčených cieľov. Pôvod Feng Shui nachádzame v astronómii, v čínskej ľudovej múdrosti, v taoistickej kozmológii a filozofii, ako aj v klasickom čínskom texte známom pod menom I-ťing, čiže Kniha premien.starí Číňania veľmi dobre rozumeli týmto veciam. Ich dlhá história a bohaté skúsenosti poskytli jedinečnú ľudovú múdrosť a duchovnosť. Odtiaľ pochádza aj základná myšlienka Feng Shui, podľa ktorej umiestenie predmetov v šťastných miestach harmonizuje vzťah medzi tajomnými nebeskými silami a medzi ľuďmi a predmetmi na zemi, pričom prináša múdrym užívateľom tohto umenia šťastie.

Starí Číňania verili, že životná harmónia a rovnováha vyplývajú jednak z vnútorných („pred Nebom“, čo znamená vrodené schopnosti) a jednak z vonkajších („po Nebi“, alebo premenlivé podmienky nášho prostredia) zdrojov. Tieto vplyvy zvyšujú alebo znižujú naše šance na úspech.

Nič však nezaručuje, že musíme slepo veriť, že Feng Shui je absolútnou pravdou. Ak to človek urobí, môže to viesť k zrodu mechanického monštra, ktoré vidí život ako sériu fixných obrazov a ustálených situačných vzorov.
Feng Shui je v skutočnosti skôr umelecké javisko, ktoré nám poskytuje platformu pre duchovné prekonávanie každodenných prekážok. Hlavným cieľom tohto umenia je vytvoriť pozitívne a priateľské prostredie doma aj na pracovisku, prostredie, v ktorom sa dá žiť v harmónii.

 

Share This