Rok kovového Potkana a jeho vplyv v roku 2020

Vo všeobecnosti je rok Potkana rokom hojnosti, ponúka dobré vyhliadky a príležitosti. Býva poznačený špekuláciami a výkyvmi v cenách tovaru i na burze. Vo svetovej ekonomike sa prejavuje všeobecný rozkvet.  Obchod je na vzostupe, môžete získať bohatstvo alebo zveľadiť majetok. Je to vhodný čas i na plánovanie dlhodobých investícií, lebo blahobyt, ktorý so sebou prináša rok Potkana, môže pomôcť prekonať niektoré z menej priaznivých rokov. Veľká väčšina podujatí, do ktorých sa pustíte, budú úspešné, ak sa na ne dobre pripravíte. Netreba sa však spoliehať na náhody a zbytočne riskovať – roku Potkana vládne chlad zimy a tma noci.  Tých, ktorí neuvážene špekulujú a preceňujú sa, čaká po tomto roku smutné účtovanie.

Celkovo je to úspešnejší rok jako väčšina ostatních, nenarúšajú ho ani možné dramatické celosvetové udalosti, ako napríklad udalosti v rokoch Tigra alebo Draka.

Napriek tomu je to silne korenistý rok. Sľubuje množstvo škriepok, vyjednávačiek a malicherných hádok, ktoré však našťastie spôsobia len málo škody. Ide o zbytočné plytvanie energiou. Pri rozumnom nakladaní s ňou, je to príjemné obdobie, podnecujúce spoločenský život.

Kovový Potkan a jeho vplyv v roku 2020

Kovový potkan býva idealisticky založený, má živú reč i správanie a je aj emotívny. Svoje pocity si necháva pre seba a navonok sa prejavuje jako spokojná a šarmantná osobnosť. V skutočnosti má však silné sklony k žiarlivosti, zlosti, sebectvu a veľmi vyvinutý vzťah k vlastníctvu.

Uprednostňuje zmyslové hodnoty a jeho záľuby ovplyvňujú i jeho vzhľad. Miluje peniaze, ale ich nehromadí, ochotne ich vydá, ak za ne získa hodnotu a kvalitu. Vie, jako rozumne investovať. Nie je taký romantický jako Potkani s inými živlami, pritom ale môže byť zároveň zmyselný a morálne založený.

Rád robí dojem a domov si zariaďuje tak prepychovo, jako si to len môže dovoliť. Miluje drámy a okázalosť a má tradičný vkus. Silácke sklony nie sú výnimkou. Ak skrotí svoje panovačné chúťky, podarí sa mu získať uznanie a obľúbenosť u všetkých preňho dôležitých ľudí. V podstate je to typ Potkana, ktorý sa vypracuje smerom nahor pomocou vplyvných kruhov, ľudí, ktorí mu dajú šancu.

Vlastnosti kovového Potkana dofarbujú tendencie udalostí pre rok 2020, či už ide o osobný, alebo pracovný život.

Share This