Feng Shui Projekt

Konzultácia Feng Shui

 

Profesionálni konzultanti Feng Shui pochádzajú z rôzneho prostredia a každý z nich má jedinečné schopnosti a skúsenosti, ktoré môže pri skúmaní problému využiť. Preto sa môže stať, že aj keď sú základné postupy rovnaké, konzultant zvolí prístup, ktorý dodrží pravidlá Feng Shui, ale je zároveň jeho individuálnym príspevkom k riešeniu problému.

Prvou úlohou na pomyselnom zozname konzultanta je zistiť, čo si presne klient od konzultácie sľubuje. Práve preto je užitočné, ak si ešte pred prvým oslovením konzultanta spíšete zoznam krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré sa možno týkajú tých stránok, ktoré sa podľa vás majú zlepšiť. Prínosom môže byť napríklad aj zoznam súčasných problémov s dátumami, kedy ste ich zaznamenali. Napríklad problémy, ktoré sa objavili krátko po presťahovaní sú pravdepodobne dôsledkom zlých tendencií Feng Shui, najmä pokiaľ predchádzajúci obyvatelia mali podobné skúsenosti.
Konzultant potrebuje tak isto dátumy narodenia obyvateľov domu či bytu, dátum nasťahovania alebo dátum a rozsah akejkoľvek veľkej rekonštrukcie.

Tieto údaje pomôžu napríklad pri analýze vplyvu Deviatich hviezd Ki, ktoré určovali a naďalej určujú tok energií v priestore, alebo napomôžu analyzovať vzťahy obyvateľov ku konkrétnemu priestoru. Takto vybavený konzultant prevedie dôkladnú prehliadku priestoru, a to ako z vnútra, tak aj zvonku. Na základe toho môže určiť základné Feng Shui budovy.
Niektoré vnútorné alebo vonkajšie prvky si vyžadujú zvláštnu pozornosť: umiestnenie toaliet, schodisko, energetické centrum priestoru, rozmiestnenie dverí a okien, poloha elektrospotrebičov, či rozloženie postelí v spálni …
Na základe meraní a po následnej analýze konzultant navrhuje opatrenia z oblasti Feng Shui, ktoré môžu napraviť problémové časti budovy, bytu, a tak zlepšiť možnosti celého priestoru.

Ďalším z rozmerov konzultácie Feng Shui je možný vplyv astrológie Deviatich hviezd Ki, na základe ktorého je možné určiť najpriaznivejšiu dobu na realizáciu plánov a uskutočnenie doporučených zmien. Každý rok v cykle Deviatich hviezd Ki ponúka podľa Feng Shui iné možnosti a doporučenia konkrétnych zlepšení sa preto môžu v rozličných rokoch líšiť.
V závere je dôležité povedať, že na úspešné vyriešenie problému nemá vplyv len Feng Shui budovy alebo miestnosti. Zachovajte si reálnu predstavu o tom, čo je možné pomocou Feng Shui dosiahnuť. V konečnom dôsledku záleží veľmi na tom, do akej miery aj vnútorne spracujete to, čo vám vami obývaný priestor „ukazuje“.

 

Projekt Feng Shui

 

Podklady potrebné k vypracovaniu projektu:

  • pôdorys bytu, domu, priestoru, pozemku
  • dátum ( rok ) výstavby stavby – pokrytia strechy
  • dátum prvého nasťahovania obyvateľov
  • dátumy veľkých rekonštrukcií, prístavieb
  • dátumy narodenia obyvateľov
  • predstavy a plány obyvateľov

 

Share This