Page Title

Here is a basic page layout with a right sidebar

Osem palácov

 

Na určenie jednotlivých smerov sa vo feng shui používa pravidelný osemuholník – osemhran, ktorý sa nazýva ba gua. Ba gua vlastne tvorí osem svetových strán – palácov, z ktorých každý symbolizuje jeden z aspektov života – rodinu, zdravie, deti, lásku, cestovanie, obchod a peniaze. Každý aspekt je spojený s jedným z ôsmych smerov.

Filozofia používania ba gua ja založená na myšlienke, že keby mal priestor pravidelný tvar, obsahoval by osem strán ba gua a jeho obyvatelia by mali príležitosť zúčastniť sa všetkých ôsmych oblastí života. Pokiaľ priestor nie je dokonalý štvorec alebo obdĺžnik (a veľa priestorov takých nie je), môžu existovať niektoré časti ba gua, ktoré úplne chýbajú, zatiaľ čo ostatných častí budovy alebo priestoru je akoby naviac.

Hoci hovoríme o ôsmych palácoch – podľa ôsmych svetových strán, tak v skutočnosti má ba gua deväť oblastí, ktoré majú svoj význam. V strede pomyselného pravidelného osemhranu je centrum energi čchi. Tento palác nazývame aj centrálny palác.

 

 

Severný palác – Cesta, kariéra

Tento palác symbolizuje našu životnú, resp. pracovnú cestu – kariéru. Symbolizuje tok života a to, do akej miery človek robí to, čo je jeho skutočným životným poslaním.

Keďže život zďaleka nepozostáva len z práce, reprezentuje „kariéra“ v prenesenom zmysle celkovú životnú dráhu.

 

Číslo: 1

Prvok: Voda

Priradená osoba: Mladý muž alebo dospelý syn

 

 

Severovýchodný palác – Kontemplácia, zamyslenie, vedomosti

Tento palác nevypovedá ani tak o znalostiach v istom odbore, ako skôr o hlbokom vnútornom poznaní, o dare intuície a o prístupe k „vyššiemu vedomiu“. Tento palác nás vedie, nabáda k pravidelnému času na odpočinok a ničnerobenie – meditáciu, stíšenie. Vtedy dokážeme oveľa ľahšie odhaľovať svoje vnútorné štruktúry ako v zhone a zmätku všedného dňa.

 

Číslo: 8

Prvok: Zem

Priradená osoba: Malý chlapec alebo najmladší syn

 

 

Východný palác – Rodina, zdravie, starší, múdrosť

Za symbolikou tohto paláca môžeme vidieť rodičov, starých rodičov a ďalších predkov a náš vzťah k nim. Zóna symbolizuje rodinné korene, teda našu minulosť a v nej skrytý potenciál – budúcnosť sa rozvíja na základe minulosti. Zároveň sa tu ukazuje aj naše zdravie, zdravie fyzické ale aj zdravie vzťahov k naším predkom.

 

Číslo: 3

Prvok: Drevo

Priradená osoba: Dospelý muž alebo najstarší syn

 

 

Juhovýchodný palác – Požehnanie, bohatstvo

Juhovýchodný palác korešponduje okrem finančného blahobytu aj so zdravým sebavedomím. Okrem toho prezentuje obohacujúce a obšťastňujúce udalosti a skúsenosti, ktoré nás zvyčajne dovedú v živote oveľa ďalej než vytúžená výhra v lotérií.

 

Číslo: 4

Prvok: Drevo

Priradená osoba: Dospelá žena alebo najstaršia dcéra

 

 

Južný palác – Osvietenie, sláva

V tomto paláci sa odzrkadľuje to, ako si nás vážia iní ľudia a naša úcta k nim. Primárne ide o proces vnútornej zrelosti, lebo vonkajší lesk má trvácnosť len vtedy, keď zároveň s ním prebieha ďalší rozvoj na ľudskej úrovni. Človek , ktorý siaha po vedomostiach a múdrosti, má silné „vnútorné svetlo“, čosi z neho vyžaruje. Takéto osobnosti sa naučili prežívať aj všednosť dní ako napĺňajúcu a inšpiratívnu.

 

Číslo: 9

Prvok: Oheň

Priradená osoba: Mladá dáma alebo dospelá dcéra

 

 

Juhozápadný palác – Vzťahy, partnerstvo

Tento palác symbolizuje naše vzťahy s inými ľuďmi. Najbezprostrednejšie sa to týka stáleho partnerského vzťahu, ale týka sa to aj ľúbostných afér a vzťahov k dobrým priateľom, kolegom v práci alebo susedom.

 

Číslo: 2

Prvok: Zem

Priradená osoba: Staršia žena alebo matka

 

 

Západný palác – Budúcnosť, deti, potomkovia

Deti vnášajú do rodiny neobyčajne veľa dynamiky a živosti. V prenesenom zmysle sa dajú tieto impulzy hodnotiť ako veľmi kreatívne. Preto tento palác symbolizuje nielen dcéru či syna, ale aj naše duchovné deti, to znamená tvorivé projekty, nápady a inšpirácie.

 

Číslo: 7

Prvok: Kov

Priradená osoba: Malé dievča alebo najmladšia dcéra

 

 

Severozápadný palác – Nápomocní priatelia, cestovanie

Tento palác nám môže ukázať ako je to s našimi „nápomocnými priateľmi“. Ak činíme dobre iným ľuďom, automaticky vstúpi do akcie univerzálny zákon vyrovnania. V tomto paláci teda môžeme hovoriť o energii podpory, pomoci a ochrany. Zahŕňa šťastné „náhody“, „náhodné stretnutia“, alebo príslovečného anjela strážneho, ktorý nás zasa raz pred niečim uchránil.

 

Číslo: 6

Prvok: Kov

Priradená osoba: Starší muž alebo otec

 

 

Centrum „tchaj ťi“

Stred domu alebo bytu reprezentuje stred ľudského tela a zastupuje celkové zdravie. Táto oblasť okolo solárneho plexu sa v Ázii nazýva hara alebo dantien. Tu sa nachádza centrum životnej sily, odkiaľ nepretržite čerpáme pre svoj každodenný život. Preto by mal byť stred tela taký voľný a nezaťažený, ako je to len možné, žalúdok by nemal byť blokovaný priveľkým množstvom potravy.

Analogicky by nemali stáť v centre bytu steny, krb alebo ťažký nábytok, pretože to by zbytočne zaťažovalo náš život. Čchi by mala cirkulovať voľne a bez prekážok. Pokiaľ sa napríklad v strede bytu nachádza schodisko, pravdepodobne život obyvateľov bude veľmi dynamický, dokonca možno život s nepretržitými výkyvmi.

 

Share This