Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Byvola 

Potkan: Pomerne dobrý rok. Nedosiahne síce významné zisky, no i tak je to pre jeho rodinu príjemné a šťastné obdobie, on sám nepriamo ťaží z finančných úspechov iných. V pracovnom prostredí môžu naňho doliehať stresy a viac zodpovednosti ako zvyčajne.

Byvol: Dobrý rok, hoci uskutočnenie Byvolových plánov sa môže oddialiť a nečakane sa môžu vynoriť menšie ťažkosti. Vhodný čas na uzavretie manželstva alebo nové vzťahy. Do rodiny pribudnú deti, alebo Byvol strávi viac času s mladými ľuďmi. V tomto roku nebude mať veľké problémy, môže však očakávať vyhrotenejšie spoločenské udalosti.

Tiger: Premenlivý rok. Výsledkom tvrdohlavosti sú hádky a nedorozumenia. Tiger sa môže cítiť bezmocný, lebo istá autorita mu bráni, aby presadil svoje. V tomto období sa Tigrovi odporúča, aby sa krotil a nebúril. Jeho problémy sa sami vyriešia ešte pred koncom roka, ak sa dovtedy dokáže ovládnuť.

Zajac: Zajaca čaká tvrdý a nekompromisný rok. Sklamania, bezcieľné cestovanie alebo práca bez vyhliadky na vytúžené výsledky. Môžu prísť aj zdravotné problémy, spôsobené hlavne priveľkými starosťami a stresom. Čaká ho rozlúčka alebo rozchod s milovanou bytosťou. Nie je vhodný čas na uvažovanie o zmenách v blízkom okolí. Plány sa uskutočňujú dlhšie, ako očakával.

Drak: Šťastný rok pre Draka. Nenapreduje síce rýchlo, ale aj tak sa môže pokladať za šťastného, lebo mnohé diskusie a problémy naokolo sa ho priamo nedotýkajú. Pokojné obdobie, pracovne bez väčších ťažkostí. Nerušený rodinný život.

Had: Priemerný rok. Had by mal rátať s tým, že v tomto roku spochybnia jeho rozhodnutia a pri všetkej vrodenej opatrnosti a intuícii sa nevyhne istým prekážkam alebo mylným finančným kalkuláciám. Teraz treba brať veci tak, ako prichádzajú, a nekomplikovať ich nemiestnou tvrdohlavosťou.

Kôň: V tomto roku bude mať Kôň ľahší život. Musí však tvrdo pracovať, aby dosiahol vytýčené ciele, ale získa moc a bude mať situáciu pod kontrolou. Má vo výhľade zopár nepríjemných udalostí a nejaké finančné zisky. Problémy mu spôsobia pravdepodobne deti alebo podriadení.

Ovca: Náročný rok pre príslušníka tohto znamenia, pokiaľ sa nechá ustavične zamestnávať hádkami, nedorozumeniami a požiadavkami príbuzných a priateľov. Pokiaľ dôjde ku finančným ťažkostiam, tie môžu vzísť z prílišného míňania. Možné sú vysoké zisky, chce to však prácu na sebe.

Opica: Pomerne priemerný rok. Menej ziskov a zábavy, pri neuváženom rozhodovaní môže dôjsť k strate osobného majetku. Rodinný život ostáva pokojný, Opica sa však nevyhne cestovaniu alebo bude trpieť nejakou chronickou chorobou. Výsledky aké očakáva dosiahne len zvýšeným úsilím. Čas vhodný na krotenie priveľkých ambícií.

Kohút: V roku Byvola Kohút opäť pookreje. Znovu získa stratenú silu a schopnosť zdolať protivenstvá či získať pomoc zvonku. Doma dobré správy, vo výhľade cestovanie. Potrebná zvýšená opatrnosť pri zaobchádzaní s rôznym náradím.

Pes: Neistý rok pre príslušníkov tohto znamenia. Pes bude znášať následky náhlivých rozhodnutí, alebo bude musieť urobiť vážne ústupky. Priatelia či spoločníci ho často nesprávne chápu alebo sa ľahko urazia. Jeho dobré úmysly si zle vysvetľujú, za každú cenu sa musí vyhnúť konfrontáciám. V tomto roku sa črtajú vyššie výdavky, prípadne strata postavenia.

Prasa: Dobrý rok. Výhodné vyhliadky sú jednoznačné. Príslušníci tohto znamenia sú schopní aktivovať skryté rezervy, alebo sa pustiť do vlastného podnikania. Riziká či tušenia sa môžu parádne vyplatiť. Nevyskytnú sa veľké ani vážne problémy, menšie komplikácie môžu vzniknúť v rodinných vzťahoch alebo v láske.

 

Share This