Kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Bývanie – či už kúpa bytu, alebo rodinného domu, to je častokrát investícia na celý život. Ak aj nie na celý život, tak určite aspoň na niekoľko rokov. Sú to vaše peniaze, dávané dokopy počas niekoľkých rokov, alebo napríklad hypoúver, ktorý ako majiteľ budete niekoľko rokov (desaťročí) splácať.

Hodnotu poradenia sa s odborníkom Feng Shui je možné prirovnať k vete „Radšej dva krát merať, ako raz strihať“.

Skúsený „fengšuista“ dokáže poskytnúť kvalitné informácie, ktoré vám môžu pomôcť v rozhodovaní, či danú nehnuteľnosť kúpiť alebo nie. To sa týka tak bytov, ako aj rodinných domov, či výberu vhodných stavebných pozemkov.

To isté platí aj pri podnikatelských priestoroch.

Celý proces začína analýzou priestoru. Analýza identifikuju silné a slabé stránky vášho budúceho bývania.

Jednou z prvých vecí je posúdenie toho, či ako budúci majiteľ budete kompatabilný s daným priestorom. Inými slovami povedané, či váš vzťah s priestorom bude nápomocný, či bude vládnuť podpora, alebo sa skôr budete s priestorom „biť“. Tento faktor ovplyvňuje dátum vášho narodenia ( prvok, ktorý vládol v roku vášho narodenia) a svetová strana, v ktorej je umiestnený hlavný vchod.

Aj ďalšia, nie menej dôležitá informácia súvisí s umiestnením hlavného vchodu. Podľa toho, kde je hlavný vchod umiestnený, môžeme hovoriť o dobrých a zlých vchodoch.

Dobré vchody majú energie týchto kvalít: dobrý pre zmeny, dobrý pre slávu a popularitu, dobrý zvlášť pre ľudí, dobrý zvlášť pre kariéru, dobrý pre zdravie, dobrý pre peniaze.

Naopak, zlé nesú kvality: zlý vchod – choroby, zlý pre peniaze, zlý – krach projektov, zlý – škandály a zlá reputácia, zlý – separácia, zlý pre partnerstvo.

Tu niekde môžeme hladať odpovede na otázku prečo sa po presťahovaní niektorým ľuďom prestalo dariť, resp. prečo sa niektorým ľuďom po presťahovaní dariť začalo. Je to aj podľa toho, aký je hlavný vstup do ich nového bývania.

Podľa polohy hlavného vchodu je možné určiť aj to, či je daná nehnuteľnosť vhodnejšia na rodinné bývanie, alebo podnikanie. Táto informácia môže byť užitočná vtedy, keď sa budúci obyvatelia rozhodujú o smerovaní svojho života.

Za zmienku stojí ešte fakt, že v priebehu aktuálnej 20 – ročnej periódy 2004 – 2024 je dobré sa vyhnúť bytom a domom, ktoré majú hlavný vchod zo severovýchodnej strany. V tejto perióde sa tu nachádza „zlovestná hviezda“ č.5, ktorá ovplyvňuje ostatné energie daného priestoru.

Možných faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti je omnoho viac. Tu som spomenul len niekoľko základných. Všetko ďalšie sa odvíja už od konkrétneho priestoru, ako aj od času, kedy sa nehnuteľnosť kupuje.

Viac aj na: http://www.fengshui-life.sk/feng-shui-projekt/

Ďakujem.

Chystáte sa stavať rodinný dom, alebo kúpiť byt ? Nevyrobte si problém.

Chystáte sa stavať rodinný dom, alebo kúpiť byt ? Nevyrobte si problém.

K napísaniu tohoto článku ma viedla konzultácia s jedným z mojich klientov. Manželský pár si kúpil pozemok a plánujú stavať rodinný dom. Po analýze stavebnej parcely a už skoro hotového projektu rodinného domu sa ukázalo, že hneď na začiatku prípravy na nové bývanie si môžu vyrobiť dlhodobý problém.

Ukázalo sa, že ich nový rodinný dom bude mať vstup zo severovýchodu.

A tu to začína …

Súčasťou kvalitného Feng Shui je poznanie systému lietajúcich hviezd a 20-ročných časových periód. V základnom postavení sa nachádzajú lietajúce hviezdy raz za 9 rokov. Počas tohoto obdobia si jednotlivé čísla menia svoje pozície v rámci celej Lo Shu mriežky. Z tohoto dôvodu ich nazýváme Lietajúcimi hviezdami.

Pomocou Lo Shu mriežky sa potom určujú tendencie, ktoré vo všeobecnosti prináša aktuálny rok alebo 20-ročná perióda. Tieto tendencie sa dajú aplikovať na všetky oblasti ľudského života.

Keďže žltá hviezda 5 má potenciál najväčšieho nebezpečenstva, sledujeme najmä ju.

TOTO JE DôLEŽITÉ PRI PROJEKTOVANÍ NOVÝCH RODINNÝCH DOMOV, resp. PRI STAVBE AKÝCHKOĽVEK NOVÝCH OBJEKTOV.

Aktuálne sa nachádzame v perióde, kedy sa v centre Lo Shu mriežky nachádza číslo 8. Ide teda o 20-ročnú periodu čísla 8, ktorá začala 22.1.2004 a potrvá do 9.2.2024.

fotka-6

Čo je dôležité vedieť – zlovestná žltá hviezda 5, sa počas tohoto 20-ročného cyklu nachádza v SEVEROVÝCHODNOM PALÁCI.

Ak postavíte dom, alebo inú stavbu v rozmedzí rokov 2004 – 2014 so severovýchodným vstupom, dostane sa práve do hlavného vchodu hviezda 5.

Takto naprogramovaný dom bude zbytočne spôsobovať problémy už pri samotnej výstavbe. Táto tendencia sa potom prenáša do celej budúcnosti, doslova ako dátum narodenia domu.

V rokoch 2004 až 2024 je tak isto ideálne sa vyhnúť bývaniu v bytoch so severovýchodným hlavným vchodom.

Okrem toho, že aktuálna 20-ročná perióda nepraje stavbám so severovýchodným vstupom, zároveň všetky potenciálne hlavné vchody do priestoru majú zlé tendencie:

1/3 – zlý vchod zvlášť pre kariéru

2/3 – zlý vchod pre peniaze

3/3 – zlý vchod – škandály a zlá reputácia

Ak v tomto období spomínam Severovýchod, tak počas roka 2016 je tak isto vhodné sa vyhýbať akýmkoľvek úpravám v severovýchodnom paláci, lebo tento rok sa zlovestná žltá 5 práve nachádza aj v ňom.

Ako vidíte, na severovýchod sa v tomto období zozbieralo až příliš veľa nepriaznivých faktorov. Preto jednoznačná rada znie: Vyhnite sa priestorom a pozemkom s hlavných vchodom v severovýchodním paláci.

 

Milujem Ťa, odpusť mi prosím, ospravedlňujem sa, Ďakujem Ti.