Rok 2021 – rok kovového Byvola

V roku Byvola pociťujeme ťarchu jarma zodpovednosti. Bez svedomitého úsilia nikto nedosiahne úspech. Strasti a súženia, ktoré rok Byvola prináša, sa obmedzia zväčša len na domácu pôdu. Je to vhodný čas, na usporiadanie rodinných záležitostí a na veľké domáce upratovanie.

Výstrednej móde, prejavom abstraktného umenia i hypermoderným názorom venuje flegmatický Byvol iba nezúčastnený pohľad, k politike a diplomacii má jednoznačne ľahostajný prístup. Lepšie je držať sa starej rutiny a podporovať konzervatívne snahy. Len žiadne frivolnosti.

Tento rok nepochybne prinesie svoje ovocie, lebo jeho mott znie: Kto nepracuje, nech nezarába ! Čas na nikoho nečaká – ak sme prilenivý, aby sme zasiali, nemôžeme nikoho viniť, že nemáme čo žať. Vyskytne sa veľa vecí, ktoré si budú vyžadovať našu pozornosť, a zoznam toho, čo je potrebné urobiť, zdanlivo nemá konca. Sparťanský vplyv Byvola sa prejaví ako práskanie bičom nad našimi hlavami. Radšej sa poslušne podrobte, ako by ste zbytočne strácali čas škriepkami s vrchnosťou. Vydržte a zvíťazíte, veď rok Byvola je priaznivo naklonený disciplíne.

V tomto roku vzniká väčšina konfliktov najmä z nedostatku vzájomného porozumenia a neochoty ustúpiť v nepodstatných veciach, z ničoho iného. Ale nevzdávajte sa a buďte trpezliví ! Všetko sa usporiada a naše úsilie bude odmenené – pravda, ak sa budeme držať zaužívaných pravidiel. Toto obdobie nežičí podfukom pri obchádzaní práce.

Rebelom hodno pripomenúť, že hoci Byvol používa mierne slová, nosí veľkú palicu, a tou je práve jeho rok.

 

Share This