Rozmer času

Rozmer času

 

Šťastie sa v priebehu času mení, preto feng shui počíta s mierou času: to, čo považujeme za šťastie dnes, nemusí byť šťastím o dvadsať rokov. Aby to bolo pre nás pochopiteľné, je potrebné vedieť, ako Číňania čas merajú.

Číňania sa astronomickým pozorovaniam a uchovávaním písomných záznamov zaoberajú oveľa dlhšie, než ktorákoľvek iná civilizácia na svete. Históriu chápu natoľko dlhodobo, že ich epochy počítajú 3600 rokov a zahŕňajú vzostupy a pády dynastií až do r. 2852 p. n. l. Aj čínsky kalendár je v mnohých smeroch zložitejší ako západný. Jednoduché zvieracie znamenia populárnej čínskej astrológie tvoria len špičku veľmi veľkého a zaujímavého ľadovca. Číňania majú dva kalendáre: lunárny (založený na cykloch Mesiaca) a solárny (veľmi úzko previazaný s ročnými obdobiami a s rotáciou Zeme okolo Slnka).

Určovanie dátumov a času bolo vždy spájané s pohybom nebeských telies, ktoré sa bohužiaľ nepohybujú aritmeticky priamočiarym spôsobom. Vo všetkých kalendároch súvisí deň s východom a západom Slnka. Deň je naj…. časovou jednotkou. Na Západe sa delí na dvadsať štyri hodín, ale Číňania ho delia na dvanásť hodín, z ktorých každá má 120 západných minút. Číňania používajú tieto „dvojité hodiny“ dokonca aj dnes. Väčšina kalendárov, ale nie všetky, používajú pre čas, ktorý potrebuje Zem k obehu okolo Slnka, druhú časovú jednotku – rok. A nakoniec, mnoho kultúr rozdeľuje rok na dvanásť alebo trinásť mesiacov či „Lún“.

V Severnej Amerike, v Európe a v mnohých ďalších krajinách existuje len jeden kalendár. Ide o solárny kalendár, čo znamená, že je veľmi úzko spojený s rotáciou Zeme okolo Slnka. Tento kalendár vymyslel Július Cézar (v roku 46 p.n.l.) a upravil ho pápež Gregor XVIII. (v roku 1582). Jedným z problémov, s ktorými sa solárny kalendár stretáva je to, že doba obehu Zeme okolo Slnka nepočíta s nepárnym počtom dní. Inými slovami, rok nemá presný počet dní. Vlastne ide o 365,242199 dní.

Iné kalendáre používajú za časomieru Mesiac. Nazývajú sa Lunárne kalendáre podľa latinského slova luna, čo znamená „Mesiac“. Lunárny kalendár sa používa napríklad v islamských krajinách. Vyskakujú však pri ňom nasledujúce problémy:

 

 • mesačný cyklus nemá sudý počet dní (ide približne o 29,53059 dní)
 • rok nemá sudý počet mesačných cyklov (je ich približne 12,36826)
 • existujú najmenej tri spôsoby merania dĺžky mesačných cyklov vrátane merania cyklov od jedného k druhému a od jedného splnu k druhému, ale vždy dostaneme iný výsledok

 

Tieto úskalia sa zvyčajne naprávajú občasným vložením ďalšieho lunárneho mesiaca, čo nie je veľmi uspokojivé riešenie.

I keď je náš kalendár solárny, využíva Mesiac pre určovanie cirkevných sviatkov. Napríklad Veľká noc je každý rok v inom termíne, ktorý je určený fázami Mesiaca. Je to niečo ako kúsok mesačného pohanstva, ktoré pretrvalo a používa sa k presnému určeniu kresťanských sviatkov.

Čínsky solárny kalendár

 

Číňania sa veľmi zaoberajú o nebeskú klenbu a ako majú lunárny kalendár, tak majú i kalendár solárny. Feng shui našťastie používa ten logickejší, a to solárny kalendár. Aj keď sa oslavy čínskeho nového roku a populárnej astrológie riadia lunárnym kalendárom, pre feng shui a poľnohospodárske účely sa používa oveľa precíznejší solárny kalendár.

Solárny kalendár sa používa  na určovanie ročných období a momentálnych prúdov čchi, ktoré sú vo feng shui veľmi dôležité. V mnohých anglicky písaných knihách, a v ich následných prekladoch sú tieto kalendáre pomiešané.

Čínsky solárny kalendár sa nazýva Sia alebo farmársky kalendár – Slnko určuje ročné obdobia a podľa neho sa riadi poľnohospodárstvo. Solárny rok začína presne s príchodom jari,  spravidla okolo 4. alebo 5. februára. Dôvodom pre dva rôzne možné dátumy nie je žiadna nejasnosť v čínskom kalendári, príčinou sú „výkyvy“ v západnom kalendári – vkladanie dňa naviac v prestupných rokoch.

24 období čchie ťie

 

Čas je dôležitou zložkou feng shui. Číňania nerozdeľujú rok na 12 mesiacov, ale na 24 miniobdobí.

Tieto obdobia sú základom solárneho kalendára, pretože Slnko určuje ich priebeh. Síce štyri ročné obdobia sú dostatočné pre ľudí z mesta, ale nevyhovujú bežným farmárom, ktorí potrebujú presne vedieť, kedy sa objavia prvé mrazíky, a kedy by mali zasiať obilie. Je veľmi nepresné len tak povedať „niekedy na jar“, keď to zahŕňa obdobie troch mesiacov. Čínsky solárny kalendár pre poľnohospodárov delí rok na 24 častí, ktoré sa nazývajú čchi ťie, alebo miniobdobia.

24 období čchi ťie sa okrem toho musí zhodovať so slnovratmi a rovnodennosťami, najdôležitejšie dni označujú každé ročné obdobie. Jedna rovnodennosť označuje začiatok jari (okolo 21. marca) a druhá stred jesene (okolo 21. septembra), kedy sú deň a noc rovnako dlhé. Jeden slnovrat označuje stred leta (okolo 21. júna) a druhý stred zimy (okolo 21. decembra).(Posledné dve tvrdenia platia pre severnú pologuľu. Pre južnú platí opak.) Jednou z chýb, ktorých sa dopúšťame v západných kalendároch, je domnienka, že slnovraty a rovnodennosti označujú začiatky ročných období, zatiaľ čo označujú stred každého z týchto období. (Čchi ťie sa vzťahuje k 24 dielikom kompasu.)

ročné obdobia sa naopak vzťahujú k 5 čínskym Prvkom.

 

JarDrevo
LetoOheň
( stred 4 období )Zem
JeseňKov
ZimaVoda

 

Okrem kalendárneho roku je dôležitá cyklická stránka čínskeho prístupu k času, označuje sa symbolikou z ríše rastlín. Nebo je určené 10 Nebeskými kmeňmi a Zem 12 Pozemskými vetvami.

10 Nebeských kmeňov

 

Tu sa objavujú ďalšie dva cykly, ktoré sa objavujú pri sledovaní času a pri špeciálnom kompase lo pchan, ktorý sa používa pri feng shui.

10 nebeských kmeňov sú jednoducho dvakrát za sebou prebiehajúce aspekty každého z 5 prvkov. Všetko je buď jin alebo jang a Prvky nie sú výnimkou, takže kmeňov je 5 x 2 = 10. 10 Nebeských kmeňov predstavuje veľmi starý súbor symbolov a okrem ich nepriameho spojenia s hviezdami Mliečnej dráhy ich názvy dnešným Číňanom nič nehovoria. 10 Nebeských kmeňov bolo považovaných za kmene, na ktorých boli usadené hviezdy, aj keď to môže byť veľmi poetický výklad. Sú označované za šťastné a nešťastné, a to podľa ich jinovej alebo jangovej príslušnosti.

 

ČísloMenoPrvokJin / JangŠťastný / Nešťastný
1ťiaDrevojangN
2iDrevojinN
3pingOheňjangS
4tingOheňjinS
5wuZemjang-
6ťiZemjin-
7KengKovjangŠ
8sinKovjinŠ
9ženVodajangN
10kuejVodajinN

 

Za povšimnutie stojí striedanie jin a jang a toho, že každý Prvok je zastúpený dva krát. Tiež je potrebné si všimnúť, že poradie Prvkov je rovnaké ako v Cykle tvorenia. Takže 10 Nebeských kmeňov je skutočne kompletným Cyklom Prvkov.

Relatívne šťastie Kmeňov súvisí s ich spojením s trigramami. Nešťastné kmene, v tomto prípade 1 a 9, sú spájané s trigramami Čchien a Kchun, ktoré sú nešťastné preto, že sú buď najjanovejšie, alebo najjinovejšie, resp. nie je u nich možnosť vyrovnania.

A naopak, vzhľadom k tomu, že Kmene 3,4,7 a 8 obsahujú vhodný pomer jin a jang, sú považované za šťastné.

Kmene 2 a 10 sú vnímané ako „jinová prázdnota“, ale opäť ide o nežiadúci stav a nie je žiadna možnosť vyrovnania. Prázdnota znamená v čínštine doslova „nešťastný“.

Kmene 3 a 7 sú považované za „jangový blahobyt“. Opäť šťastné spojenie „Blahobyt – Podpora“ je čínska kombinácia slov pre „šťastný“.

Kmene 5 a 6 reprezentujú stred a nie sú súčasťou žiadneho konkrétneho smeru. V číselnom rade 1 – 10 sa taktiež čísla 5 a 6 nachádzajú v strede. Nie je k nim priradený žiadny trigram, pretože okolo Kmeňov je rozmiestnených osem trigramov. Tieto dva Kmene sa volajú „Pancier korytnačky“. Inými slovami, pokiaľ ich cisár Jou nevidel na panciery ani ako trigramy, a ani ako čísla, potom musia byť samotným pancierom.

Kmene 5 a 6 sú považované skôr za negatívne ako za nešťastné. Môžu byť použité pre kontrolu rozptýlenia ša (škodlivých výparov), využívajú k tomu pravidlo korytnačky, ktoré umiestňuje ša na správne miesto. Tieto Kmene sú takmer nestrannými ochrancami pred ša, preože im nie je prisúdená žiadna konkrétna čchi.

 

12 Pozemských vetví

 

12 Pozemských vetví je ďalším symbolom, ktoré spájajú smer a čas. Západná veda sa necelých sto rokov zaoberá štvorrozmerným priestorom. Čínska veda si uvedomuje prepojenie medzi časom a priestorom už viac ako tisíc rokov.

12 Pozemských vetví je viac známych ako 12 takzvaných „zodiakálnych znamení“ populárnej čínskej astrológie. Vetva I je stotožňovaná s Potkanom, vetva II s Býkom a tak ďalej.

Vetvy sú zladené s ročnými obdobiami (4 obdobia x 3 mesiace = 12 Vetví) a s 12 dvojhodinovými hodinami.

Tu je veľmi dôležitým faktorom priradenie každej z Vetví k niektorému zo smerov kompasu. Najdôležitejšie Vetve označujú štyri hlavné svetové strany. Z toho je zrejmé, že Vetvy spájajú čas a roky so smermi.

Aby sa nemiešalo číslovanie Kmeňov a Vetví, je zvykom označovať Vetve rímskymi číslicami (I-XII) a Kmene číslicami arabskými (1 – 10).

 

Vetva SmerRoky ObdobieMesiacHodina
Číslo vetvyNázov Pozemskej VetvySmery kompasu v stupňoch„Zvieracie znamenie“Príklady odpovedajúcich rokovČíslo solárneho masiacaDvojitá hodina
Ic352,5-7,5 (S)Potkan1996,2008
Stred zimy1123 - 01
IIČchou22,5 – 37,5Býk1997,2009
Neskorá zima1201 - 03
IIIJin52,5 – 67,5Tiger1998,2010Skorá jar
113 – 05
IVMao82,5-97,5 (V)Zajac1999,2011Stred jari
205 – 07
VČchen112,5-127,5Drak2000,2012Neskorá jar
307 – 09
VIS142,5-157,5Had1989,2001Skoré leto
409 – 11
VIIWu172,5-187,5 (J)Kôň1990,2001Stred leta
511 – 13
VIIIWej202,5-217,5Ovca1991,2002Neskoré leto
613 – 15
IXŠen232,5-247,5Opica1992,2003Skorá jeseň
715 – 17
XJou262,5-277,5Kohút1993,2004Stred jesene
815 – 17
XISu292,5-277,5 (Z)Pes1994,2005Neskorá jeseň
919 – 21
XIIchaj322,5-337,5Prasa1995,2006Skorá zima
1021 - 23

 

12 Pozemských vetví zjednocuje smery s rôznymi obdobiami. Napríklad Vetva c je vo vzťahu so znamením Potkana, so severom, stredom zimy a polnocou.

Oddelene nemajú Kmene a Vetvy žiadny zvláštny význam, ale ak sú prepojené, používajú sa pre všetky druhy výpočtov. Spoločne sú pokladané za kan (Kmene) š (Vetvy) systém. Niekedy sa kan š píše ako ganzhi. Na prvý pohľad to vyzará odlišne, ale keď sa oboje vyslovia nahlas, dá sa zistiť, že sú to dva rôzne spôsoby zápisu pre tú istú vec.

Tu je čas ukázať si, ako sa ovplyvňujú navzájom Kmene a Vetvy.

 

60 šesťdesiatkových kombinácií Nebeských kmeňov a Pozemských vetiev

 

Kan Š je vytvorený z dvoch čínskych znakov používaných pre počítanie času (rokov alebo dní) a z prvkov v mnohých kruhoch kompasu lo pchan. Aj keď máme 10 Nebeských kmeňov a 12 Pozemských vetiev, môžeme vytvoriť len 60 kombinácií. Dôvod je zrejmý, máme síce 10 Nebeských kmeňov, ale tie sa skladajú z dvoch súborov: z jin a jang verzií 5 Prvkov.a pri ich kombinovaní s 12 Pozemskými vetvami je pravidlom, že jinové Kmene sa kombinujú len s jinovými Vetvami a jangové Kmene sa kombinujú len s jangovými Vetvami. Z toho vyplýva 5 x 12 kombinácií.

V starých učebniciach feng shui a čínskych horoskopov sa týchto 60 kombinácií nazýva Šesťdesiatkové znaky alebo kombinácie, čo znamená 60 dvojíc kombinácií znakov vytvorených z Kmeňov skombinovaných s Vetvami. Prvá šesťdesiatková kombinácia je napríklad ťia c (t.j. Nebeský kmeň číslo 1 ťia plus Pozemská vetva I c).  Čínsky názov pre týchto 60 kombinácií je ťia c.

 

Šesťdesiatročné cykly

 

Číňania odpočítavajú dobu vlády svojich cisárov a dokonca aj ich vek cyklom, ktorý trvá 60 rokov. Je to preto, lebo sú to šesťdesiatkové kombinácie, ktoré sa používajú k označeniu každého z týchto rokov a vychádzajú zo zlúčenia Kmeňov a Vetiev. V obľúbenej čínskej astrológii ľudia hovoria o Roku Draka (napríklad rok 2000) alebo o Roku Hada (2001).

Tu zároveň majú svoju úlohu aj Prvky: rok 2000 bol rokom Kovového Draka a rok 2001 Kovového Hada.

Šesťdesiatkové kombinácie odmeriavajú roky. Prvá šesťdesiatková kombinácia ťia c odpovedá roku 1984, roku jangového Dreveného Potkana.  Táto kombinácia je začiatkom každého šesťdesiatročného cyklu. Rovnaká kombinácia sa zopakuje o 60 rokov, teda v roku 2044 (1984 + 60 = 2044). Takto šesťdesiatkové kombinácie určujú šesťdesiatročné cykly.

Ako zaujímavosť sa dá spomenúť skutočnosť, že tieto cykly súvisia s obežnými dráhami Jupitera a Saturnu. Do relatívne rovnakého postavenia voči sebe navzájom sa dostávajú približne každých 60 rokov. Šesťdesiatkové kombinácie sa tiež používajú k počítaniu mesiacov a dní.

Vyzerá to síce komplikovane, ale kalendár a meranie času je zrazu oveľa zaujímavejšie. Všetky dni nie sú rovnako dobré. Tušíme to, inštinktívne tomu veríme, ale technická podstata západného kalendára, kde je každý deň len číslom v poradí, nám bráni si to uvedomovať.

Na základe šesťdesiatkových kombinácií môžeme povedať, aké sú presne kvality toho ktorého dňa. To má dôležitý dopad na:

 • budovy (pýtame sa, kedy boli postavené)
 • ľudí ( pýtame sa, kedy sa narodili)
 • feng shui (pýtame sa na aktuálny tok čchi a kedy dojde k jeho zmene)

 

Toky čchi menia svoje vlastnosti v závislosti na dennej dobe, mesiaci alebo roku. Každý, kto mal možnosť počas jasného dňa sledovať východ slnka nad morom si mohol všimnúť, že tok čchi je v tej chvíli zásadne odlišný od toho, ktorý prúdi pri západe slnka alebo o pol noci. Šesťdesiatkové kombinácie sa využívajú pri zisťovaní kvalít budovy alebo vlastností ľudí a to tak, že si zistíte, ktoré kombinácie prevažovali v dobe ich vzniku či narodenia.

Toky čchi sa v metóde Lietajúcej hviezdy feng shui používajú k určeniu najlepšieho toku alebo času pre určitú činnosť, či to je už svadba, podpis dôležitého kontraktu, zadania feng shui projektu na ozdravenie konkrétnej miestnosti alebo vykopaniu základov pre nové jazierko s rybičkami v záhrade.

Kvality času narodenia či vzniku zanechajú stopy na ľuďoch i budovách a ovplyvňujú ich na celý život. Ak sa proti sebe postavia šesťdesiatkové kombinácie osoby a šesťdesiatkové kombinácie budovy, dá sa tak isto zistiť, či je bývanie pre danú osobu vhodné na bývanie či prácu. Napríklad jangová Kovová budova nebude vhodná pre jinovú Drevenú osobu, preto že, Kov ničí Drevo.

Šesťdesiatkové kombinácie definujú typ čchi prúdiaci v určitom roku, mesiaci, dni alebo hodine. Najsilnejší z nich je tok v priebehu roku. Osoba narodená v určitom momente bude „inhalovať“ určitý typ čchi, ktorý vymedzí jej osobnosť a dá hlavné rysy osudu, ktoré budú ovplyvňovať celý jej život. Toto je základ 4 –pilierovej astrológie. Osud každého jedinca môže byť takto interpretovaný na základe šesťdesiatkových kombinácii pre hodinu, deň, mesiac a rok jeho narodenia.

Tieto toky majú na ľudí skutočný vplyv a analýzy času narodenia môžu poskytnúť štatisticky dôležité údaje.

 

4 piliere Osudu

 

4 piliere Osudu – ide o štyri šesťdesiatkové kombinácie roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia.

Ľudia žijúci na Západe spravidla vnímajú čínsku astrológiu v spojení so zvieracími zodiakálnymi znameniami , kedy je jedno zviera pridelené celému roku. Je to hlavne preto, že veľa kníh je napísaných takouto zjednodušenou formou. Je to len zjednodušenie čínskej astrológie. Nejde teda o zodiakálne znamenia v pravom zmysle, preto že k ich obmene dochádza jeden krát za rok, nie mesačne. Nič menej, zodpovedajú 12 Pozemským vetvám.

Ak bolo spomenuté, Cyklus 12 Pozemských vetiev má 12 rokov. Tieto Vetvy sú dôležité a žiadna seriózna čínska astrologická kniha by nepracovala s takzvanými „zvieracími znameniami“, kedy sa zároveň nezmienila o ich spojení s Vetvami. Zvieracie znamenia sú len  malou popularizáciou veľmi malého kúsku jedného z typov čínskej astrológie.

Ak sa teda zbližšia pozrieme na č – pilierovú astrológiu, vidíme, že dva znaky existujú ako pre rok, tak pre mesiac, deň i hodinu narodenia. Obvykle sú na papieri rozmiestené tak, aby predstavovali štyri „piliere“ – jeden pilier pre rok, jeden pre mesiac, jeden pre deň a jeden pre hodinu. Čínsky názov tohto typu astrológie je pa c, doslova „osem znakov“ alebo 4 – pilierová astrológia.

Každý Pilier je šesťdesiatkou kombináciou a obsahuje jeden znak pre Vetvu a jeden znak pre Kmeň. Obľúbené zvieracie znamenie je len jedným z ôsmych charakterov horoskopu (vlastne ide o charakter niektorej z Vetví pre daný rok). Takže „zvieracie znamenie“ nám po astrologickej stránke poskytne menej informácií, ako jedna osmina z úplného výkladu. Menej ako jednu osminu preto, lebo veľká časť výkladu závisí na interakcií medzi všetkými ôsmimi charaktermi.

Ako už bolo povedané, každý Kmeň a každá Vetva prislúchajú jednému Prvku s priradenou jinovou alebo jangovou interpretáciou. Je to práve rovnováha Prvkov, ktorá sa používa pri posudzovaní základnej povahy a osudu konkrétnej osoby.

Ako teda vidno, šesťdesiatkové kombinácie sú neoddeliteľnou súčasťou tohto druhu čínskej astrológie.

 

Veľký cyklus 180 rokov

 

Pomocou kombinácií Šesťdesiatkových cyklov určíme množstvo cyklov dôležitých pre praktikovanie feng shui. 60 šesťdesiatkových kombinácií vyznačí 60 rokov. Tri takéto periódy vytvárajú Veľký cyklu 180 rokov, behom ktorého cirkulujú rôzne typy a kvality čchi, nakoniec sa vrátia do rovnakého typu, akým celý Cyklus zahájili.

Veľký cyklus, 180 rokov, sa delí na tri Éry (juan), dlhé 60 rokov. Každá Éra sa ďalej delí na tri Periódy (jun) trvajće 20 rokov. To znamená, že každý Veľký cyklus obsahuje celkom deväť dvadsaťročných Periód.

 

Časové periódy Lietajúcej hviezdy

 

Éra či Juan
JunZačiatočný rok,
4./5. február
Zahájenie s Šesťdesiatkovou kombináciou
Horná Éra
Perióda 1
1864Ťia c
Perióda 21884Ťia šen
Perióda 31904Ťia čen
Stredná Éra
Perióda 41924Ťia c
Perióda 51944Ťia šen
Perióda 61964Ťia čen
Dolná Éra
Perióda 71984
Perióda 82004
Perióda 92024

 

Každá Perióda je dlhá 20 rokov. Každá Éra prejde všetkými 60 šesťdesiatkovými znakmi. Veľký 180 ročný cyklus využíva tieto znaky trikrát.

 

Systém delenia času na tri Éry sa objavil pravdepodobne na začiatku dynastie Ming (1368 – 1644) a nazýval sa San Juan (alebo „trojcyklový) systém, pretože dvadsaťročná perióda sa nazýva Juan.

 1. február 1864 je dátumom, kedy začal súčasný Veľký cyklus, ktorý končí v roku 2044. V kontexte s čínskym kalendárom ide o koniec 25. Veľkého 180 ročného cyklu. Datovanie cyklov bolo zahájené v roku 2637 p.n.l. Z toho vidno, že Číňania začali používať presný kalendár oveľa skôr ako ľudia na Západe.

S každou zmenou dvadsaťročnej Periódy dochádza k zmene vládnucej hviezdy. Každý Veľký cyklus obsahuje tri Éry (Juan) po 60 rokov a deväť dvadsaťročných Periód )Jun). Každý Juan začína 4. alebo 5. februára.

 

Historické cykly

Existujú aj väčšie cykly, ktorých základom je 60 ročný cyklus. Pre našu súčasnosť nemajú veľký význam, ale používali sa na mapovanie vzostupov a pádov cisárskych dynastií.

 

1 Veľký rok = 12 rokov (alebo jedno obehnutie Jupitera okolo Slnka)

1 Jun = 20 rokov

1 Cyklus (alebo Éra) = 60 rokov

1 Veľký cyklus = 180 rokov = 9 Junov = 15 Veľkých rokov = 3 Cykly (alebo Juanov)

1 Epocha  = 3600 rokov = 180 Junov = 300 Veľkých rokov = 60 Cyklov  (alebo Juanov)

 

Po jednoduchom prepočítaní zistíme, že teraz žijeme v 78. šesťdesiatročnom cykle.

 

 

Krátke zhrnutie rozmeru času

 

 • Číňania používajú lunárny kalendár pre sviatky a obľúbenú astrológiu, solárny kalendár,

ktorý je spojený s obdobiami sa využíva v poľnohospodárstve a vo feng shui. Solárny

kalendár začína 4. alebo 5. februára

 • Solárny kalendár ja rozdelený na 24 miniobdobí a je v súlade so slnovratmi, s rovnodennosťami a 5 Prvkami
 • 5 Prvkov je „zdvojnásobených“ vďaka svoje jin a jang podstate, čo vytvára 10 Nebeských kmeňov
 • 12 Pozemských vetví dáva do spojitosti čas (roky, mesiace, dni a hodiny) so smerom.
 • 10 Nebeských kmeňov vynásobených 12 Pozemskými vetvami tvoria kan š (ganzhi), inými slovami šesťdesiatkové kombinácie
 • Kan š sa používa na vytýčenie šesťdesiatkových cyklov, ktoré sú základom Lietajúcej hviezdy feng shui
 • Veľký cyklus obsahuje tri šesťdesiat ročné cykly. Súčasný Veľký cyklus začal v roku 1864 a skončí v roku 2044
 • Štvorpilierová astrológia používa 8 kan š alebo 4 Piliere (rok, mesiac, deň, hodinu) pre posúdenie dátumu narodenia či vzniku budovy

 

Share This