12 zvieracích znamení alebo častí Zeme

12 zvieracích znamení alebo častí Zeme

 

Čínsky lunárny kalendár je najdlhší chronologický záznam v dejinách, začína sa rokom 2637 pred n.l., keď „žltý cisár“ Chuang Ti v 61. roku svojej vlády uviedol prvý cyklus tohto zvieratníka. Úplný cyklus tvorí šesťdesiat rokov a skladá sa z piatich jednoduchých cyklov po dvanástich rokoch. 78. cyklus sa začal 2. februára 1984 a skončí sa 28. januára 2044. Na každý z dvanástich rokov je určené jedno zviera, a to podľa dávnej legendy.

Budha vraj pred odchodom zo Zeme zavolal všetky zvieratá, no iba dvanásť sa s ním prišlo rozlúčiť. Za odmenu pomenoval po každom z nich jeden rok, a to v poradí, v akom prišli. Prvý sa dostavil potkan, potom byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovca, opica, kohút, pes a kanec. A tak máme dvanásť zvieracích znamení. Zviera vládnuce roku, v ktorom sme sa narodili, má veľký vplyv na náš život. Ako vravia Číňania: „ Toto zviera sa ti skrýva v srdci.“

V priebehu úplného šesťdesiatročného cyklu každé zvieracích znamení ( niekedy nazývaných tiež dvanástimi časťami Zeme ) sa spája s piatimi základnými živlami, a to sú: drevo, ktorému vládne planéta Jupiter, oheň ovládaný Marsom, zem pod vládou Saturna, kov či zlato, ktorého paňou je planéta Venuša, a voda ovládaná Merkúrom. Týchto päť základných živlov sa ďalej delí na magnetické polia pozitívne a negatívne, ktoré Číňania nazývajú jin a jang.

V lunárnom kalendári sa deň začína o 23. hodine a nasledujúcich dvadsať štyri hodín je rozdelených do dvanástich zvieracích znamení. I tu, podobne ako v západnej astrológii, je rozhodujúce znamenie, ktoré vládne v čase narodenia človeka a spoluvytvára osobnosť. Jeho vplyv môže byť veľmi silný. Napríklad u agresívneho človeka, narodeného v roku Potkana, zistíme, že sa narodil ráno medzi treťou a piatou, v hodinách Tigra, a naopak, pokojný Potkan sa pravdepodobne narodil medzi deviatou a jedenástou, v hodinách ovládaných pokojným vplyvom Hada.

Podobne ako západné ekvivalenty, aj dvanásť častí Zeme či zvieracích znamení sa delí na aktívne a pasívne. Potkan a Tiger, Drak, Kôň, Opica a Pes patria k pozitívnym, zatiaľ čo Byvol, Zajac, Had, Ovca, Kohút a Kanec sú negatívne znamenia.

Popri živle svojho roku ( ktorý sa z roka na rok mení ) každé z dvanástich znamení má určený nemenný živel a ročné obdobie. Zobrazuje ich nasledujúca tabuľka spolu s negatívnymi a pozitívnymi kmeňmi.

 

  SeverVýchodJuhZápad
KmeňZnamenie
( Zima )( Jar )( Leto )( Jeseň )
-KanecVoda
+PotkanVoda
-ByvolVoda
+TigerDrevo
-ZajacDrevo
+DrakDrevo
-HadOheň
+KôňOheň
-OvcaOheň
+OpicaKov
-KohútKov
+PesKov

 

Zem ako živel sa v tabuľke nenachádza, lebo ako tvrdia čínski učenci, symbolicky sa skladá z ostatných štyroch živlov, preto zem nemožno spájať s ani jedným znamením zvieratníka. Niektorí čínski vykladači budúcnosti si za každý z ostatných živlov určujú jedného predstaviteľa – Byvola za vodu, Draka za drevo, Ovcu za oheň, Psa za kov – a pripájajú k nemu zem ako druhý živel. Iní zase tvrdia, že prítomnosť všetkých štyroch ostatných živlov v osobnom horoskope vytvára chýbajúci živel zeme.

Rok Potkana býva vraj štedrý, rok Byvola prináša zodpovednosť a tvrdú prácu. O ľuďoch narodených v roku Ovce sa vraví, že „jedia papier“, čo je populárne orientálne úslovie na márnotratníkov. O ľuďoch narodených v znamení Hada je známe, že sú šarlatáni a krásni, ale aj chladní a bezohľadní.

Niektorých rokov sa všetci vopred desia práve pre ich spojenie s určitým živlom. Jedným z nich je rok ohnivého Koňa, ktorým bol napríklad rok 1966. v Ázii bolo v tomto roku veľa umelo prerušených tehotenstiev a pôrodnosť povážlivo klesla, čo dokazuje vieru orientálcov, že deti, najmä dievčatá, narodené v roku ohnivého Koňa, prinesú svojim rodinám a budúcim manželom nešťastie. Väčšina ľudí v Ázii nechce mať dieťa v roku ohnivého Koňa – je to čosi podobné ako neochota odchovancov západnej kultúry prejsť popod rebrík alebo cez cestu, keď pred nimi prebehla čierna mačka, hoci prisahajú, že sú to len hlúpe povery. Jedno je však isté: Ohnivé Kone sú naozaj mimoriadne živé, vzrušujúce typy, no niet dôvodu, prečo by nemali vzbudzovať pozornosť dobrými, a nie zlými skutkami.

Západný kalendár, založený na pohybe slnka, je síce logickejší a ľahšie sa dá sledovať, lunárny kalendár Orientu však presnejšie zaznamenáva zmeny v ročných obdobiach a vývoj všetkého života vo vesmíre. Čínski poľnohospodári ho používali ako almanach, v ktorom našli najvýhodnejšie dni, kedy majú siať a zberať úrodu. Dávno predtým ako moderná veda vypracovala predpovede počasia, Číňania sa úplne spoľahli, že horoskop im predpovie dažde. Pretrváva to do súčasnosti. Môžeme sa presvedčiť, že ak je základným živlom niektorého roku voda, bude hojnosť vlahy alebo ničivé povodne podľa toho, či sa vplyv viaže k pozitívnej alebo negatívnej sile živlu. Podľa kalendára si vyberali dokonca najvhodnejšie dni, kedy majú ísť k holičovi, pustiť sa do stavby domu, oženiť sa, a prirodzene, aj dni, kedy usporiadať početné čínske slávnosti. Autentický lunárny kalendár obsahuje všetky príkazy a zákazy na každý deň v roku, dokonca až po najvýhodnejšie a najnevýhodnejšie hodiny každého dňa. ( Zhodou okolností normálny menštruačný cyklus ženy zodpovedá dĺžke lunárneho mesiaca … )  Takýto kompletný kalendár – almanach dodnes každoročne vychádza v Hongkongu i na Tchaj-wane. Vyžaduje si znalosť určitého kódu aby ste mu rozumeli, ale ani jedna veštkyňa, ktorá dbá o svoju dobrú povesť, sa bez neho nezaobíde.

Lunárny rok sa delí na dvanásť mesiacov po 29,5 dní. Po dva a pol roku sa k nemu zakaždým pridáva priestupný mesiac, aby sa prispôsobil normálnemu kalendáru. Priestupný mesiac je postupne rozložený do druhého a do jedenásteho mesiaca lunárneho roku, pretože každý tretí rok je lunárnym priestupným rokom. Pre ľahšiu orientáciu: Každý lunárny mesiac sa začína dňom, na ktorom je v západných kalendároch vyznačený nov Mesiaca.

Možno vás bude zaujímať, že v prvý jarný deň lunárneho kalendára môžete čerstvo znesené vajíčko postaviť do zvislej polohy a ono ostane stáť. Vyskúšajte si to. Viem, treba vidieť, aby človek uveril.

Podľa gregogiánskeho kalendára pripadá prvý jarný deň spravidla na termíny okolo 4. alebo 5. fabruára, podľa lunárneho kalendára je to pohyblivý deň. V Hongkongu tento deň nazývajú Skokan Čan. V niektorých lunárnych rokoch sú až dva  Skokany Čan, v niektorých ani jeden

( keď sa čínsky nový rok začína po 5. februári a končí sa pred prvým jarným dňom nasledujúceho roka ). Čínsky vykladači budúcnosti pokladajú rok bez Skokana Čan za „slepý“, pretože „nevidí“ prvý jarný deň. Takéto roky podľa všeobecne rozšíreného názoru nie sú vhodné na uzavretie manželstva.

Ak teda pri štúdiu problematiky budete sústrediť svoju pozornosť na zviera, čo vládlo roku, v ktorom ste sa narodili, na lunárne znamenie ovládajúce hodinu vášho narodenia, lunárne znemenie zodpovedajúce vášmu solárnemu znameniu, živel roku vášho narodenia a nemenný živel vášho zvieracieho znamenia, a dáte do kopy všetky tieto činitele, ich vlastnosti a vplyv pozitívnych a negatívnych síl, všetky možné kombinácie a varianty, spoznáte – ak to ešte neviete – čo sa skrýva vo vašom srdci i v srdciach iných. Nielen, že dokonale pochopíte sami seba, ale budete schopní aj predvídať, čo môžete očakávať od vašich osobných či pracovných vzťahov a takisto aj od každého nadchádzajúceho roku.

Ak vezmeme ako príklad rok1976, rok pozitívneho ohnivého Draka, ktorý uvalil na svet množstvo prírodných pohrôm: silné zemetrasenia v Číne, potopy na Filipínach, výbuchy sopiek atď. no napriek všetkým deštruktívnym silám ohňa tento rok Draka hodnotili ako veľmi šťastný rok, lebo mal dva skokany Čany. Bol to výnimočne priaznivý rok na uzatváranie manželstiev a zakladanie podnikov. Tento rok Draka, ako vždy, priniesol šťastie tým, čo sa narodili v rokoch Potkana, Draka a Opice. Napríklad Potkan Jimmy Carter sa vynoril z anonymity a získal prezidentské kreslo, Drak Walter Mondale, ktorý takisto kandidoval, predstavoval toho najlepšieho partnera, akého si Potkan môže vybrať, a skutočne tím Potkam – Drak sa ukázal ako neporaziteľný. Pritom treba brať do úvahy aj krajinu,kde sa to stalo. Spojeným štátom americkým, zrodeným v roku 1776, vládne znamenie Opice, je to teda krajina, kde sa Potkanom a Drakom dobre vodí.

Pokiaľ ide teda o svet ako taký, znamenie roku ponúka iba veľmi všeobecnú predpoveď. Na jednotlivé krajiny vplýva vždy podľa toho, v akom vzťahu je k znameniu ich zrodu. Čína sa napríklad znova vytvorila v roku 1949, v roku zemného Byvola. A skutočne sa zveľadila najmä vlastnou tvrdou prácou a plnou podporou svojho národa. Takže Čína pod vládou Byvola bude mať v každom roku iné osudy, ako povedzme Francúzsko, 1958 ( Piata republika ) – Pes, alebo Kanada, 1867 – Zajac, alebo Hongkong, 1842 ( Nankinská dohoda ) – Tiger, Slovensko, 1.1.1993 – Opica.

 

Share This