Kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Bývanie – či už kúpa bytu, alebo rodinného domu, to je častokrát investícia na celý život. Ak aj nie na celý život, tak určite aspoň na niekoľko rokov. Sú to vaše peniaze, dávané dokopy počas niekoľkých rokov, alebo napríklad hypoúver, ktorý ako majiteľ budete niekoľko rokov (desaťročí) splácať.

Hodnotu poradenia sa s odborníkom Feng Shui je možné prirovnať k vete „Radšej dva krát merať, ako raz strihať“.

Skúsený „fengšuista“ dokáže poskytnúť kvalitné informácie, ktoré vám môžu pomôcť v rozhodovaní, či danú nehnuteľnosť kúpiť alebo nie. To sa týka tak bytov, ako aj rodinných domov, či výberu vhodných stavebných pozemkov.

To isté platí aj pri podnikatelských priestoroch.

Celý proces začína analýzou priestoru. Analýza identifikuju silné a slabé stránky vášho budúceho bývania.

Jednou z prvých vecí je posúdenie toho, či ako budúci majiteľ budete kompatabilný s daným priestorom. Inými slovami povedané, či váš vzťah s priestorom bude nápomocný, či bude vládnuť podpora, alebo sa skôr budete s priestorom „biť“. Tento faktor ovplyvňuje dátum vášho narodenia ( prvok, ktorý vládol v roku vášho narodenia) a svetová strana, v ktorej je umiestnený hlavný vchod.

Aj ďalšia, nie menej dôležitá informácia súvisí s umiestnením hlavného vchodu. Podľa toho, kde je hlavný vchod umiestnený, môžeme hovoriť o dobrých a zlých vchodoch.

Dobré vchody majú energie týchto kvalít: dobrý pre zmeny, dobrý pre slávu a popularitu, dobrý zvlášť pre ľudí, dobrý zvlášť pre kariéru, dobrý pre zdravie, dobrý pre peniaze.

Naopak, zlé nesú kvality: zlý vchod – choroby, zlý pre peniaze, zlý – krach projektov, zlý – škandály a zlá reputácia, zlý – separácia, zlý pre partnerstvo.

Tu niekde môžeme hladať odpovede na otázku prečo sa po presťahovaní niektorým ľuďom prestalo dariť, resp. prečo sa niektorým ľuďom po presťahovaní dariť začalo. Je to aj podľa toho, aký je hlavný vstup do ich nového bývania.

Podľa polohy hlavného vchodu je možné určiť aj to, či je daná nehnuteľnosť vhodnejšia na rodinné bývanie, alebo podnikanie. Táto informácia môže byť užitočná vtedy, keď sa budúci obyvatelia rozhodujú o smerovaní svojho života.

Za zmienku stojí ešte fakt, že v priebehu aktuálnej 20 – ročnej periódy 2004 – 2024 je dobré sa vyhnúť bytom a domom, ktoré majú hlavný vchod zo severovýchodnej strany. V tejto perióde sa tu nachádza „zlovestná hviezda“ č.5, ktorá ovplyvňuje ostatné energie daného priestoru.

Možných faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti je omnoho viac. Tu som spomenul len niekoľko základných. Všetko ďalšie sa odvíja už od konkrétneho priestoru, ako aj od času, kedy sa nehnuteľnosť kupuje.

Viac aj na: http://www.fengshui-life.sk/feng-shui-projekt/

Ďakujem.

Lietajúca hviezda Feng Shui

Lietajúca hviezda Feng Shui

Lietajúca hviezda Feng Shui

S blížiacim sa Novým čínskym rokom, ktorý začína 16.2.2018 a už aj z bežných médií vieme, že to bude rok Zemského Psa, je tu príležitosť povedať si trochu o tom, čo sú to lietajúce hviezdy.

„Lietajúca hviezda“ je poetický názov pre premenlivé typy jemnej energie čchi, ktoré sú obsiahnuté v našom životnom prostredí, doma, a aj na pracovisku. Metóda Lietajúcej hviezdy sa zaoberá kvalitou energie čchi, jej smerom a tokom v súvislosti s priebehom času. Tento časový mechanizmus je určený čínskym solárnym kalendárom, ktorý je z hľadiska obdobia a cyklov presnejší ako náš západný kalendár. Důležité je takisto miesto a smer vstupu čchi, ktorý sa stanovuje meraním pomocou kompasu. Nejedná sa o bežný cestovateľský západný kompas, ale o zložitý a presný prístroj nazývaný aj „lo pan“, alebo čínsky kompas. Pri navigácii bol používaný o stovky rokov skôr ako kompas západného typu.

Lietajúca hviezda Feng Shui je podstatou systému Feng Shui. Vysvetluje časový mechanizmus prvku, ktorý chýba vo všetkých štýloch Feng Shui, ktoré sú v súčasnej dobe na Západe známe. Lietajúca hviezda vysvetľuje, prečo sa v priebehu času mení naše šťastie a ako možeme byť čiastočne vpredu aspoň o jeden krok.

V knihách vydávaných na Západe sa často píše o Lietajúcej hviezde Feng Shui ako o pokročilom Feng Shui. Je to čiastočne spôsobené tým, že v západnej literatúre je k tejto téme málo informácií, resp. veľa krát ide o zjednodušenie celého systému a prispôsobenie si ho západnej kultúre. Takéto Feng Shui ale nie je korektné. Lietajúca hviezda je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou každej dôkladnej Feng Shui diagnostiky a dá sa povedať, že je jednou z najdôležitejších súčastí systému.

Škola Lietajúcej hviezdy vychádza z toho, že existuje skutočné prepojenie medzi prítomným časom, dobou, v ktorej bola budova postavená či obývaná, orientáciou stavby a z tohy vyplývajúceho šťastia obyvateľov.

Deväť Lietajúcich hviezd v podstate rešpektuje usporiadanie energie čchi, ktorá sa pohybuje v interiéry budovy z miesta na miesto a priebežne mení svoju polohu. Podstatou Lietajúcej hviezdy Feng Shui je uistiť sa, že podstatné úkony, ako je spanie, stravovanie sa a štúdium, sa odohrávajú v miestnostiach či častiach budovy, ktoré sú priaznivo naklonené usporiadaniu Lietajúcich hviezd v danom roku. Pokiaľ toto usporiadanie nie je priaznivé, ponúka metóda Lietajúcej hviezdy techniky k vyladeniu a harmonizácii prostredia.

Lietajúce hviezdy sa delia na „priaznivé“ a „nepriaznivé“. Pokiaľ do určitej miestnosti dorazí, či „vletí“ nepriaznivá hviezda, používajú sa na úpravu , obmedzenie alebo zmarenie nepriaznivých následkov vedomosti o cykloch 5 prvkov (toto už ale musú urobiť skúsený odborník). Naopak, blahodárne kombinácie Lietajúcich hviezd, môžeme ešte viac podporiť vhodným umiestnením niektorého z 5 prvkov. Veľmi často sa úžasné prejavy týchto zmien prejavia veľmi rýchlo.

Lietajúca hviezda Feng Shui je v Číne známa ako „fej sing“ a je súčasťou systému Suan Kung Feng Shui. Ide o jednu z približne deviatich hlavých škôl Feng Shui, ktoré nie sú na západe známe.

Horoskop pre jednotlivé znamenia v roku 2018

Horoskop pre jednotlivé znamenia v roku 2018

Potkan

Jeden z turbulentnejších rokov pre Potkana. Náročné udalosti ho budú naháňať zo všetkých strán. Kým bude na cestách, bude musieť riešiť aj veľa vecí na diaľku. V tomto roku bude riešiť neukončené otázky, ktoré mu zamestnávajú myseľ. V tomto roku by mal byť trpezlivý a rozumný.

Byvol

Problémy sa javia ako veľké, ale ukáže sa, že nie sú až také vážne, ako sa zdalo. Byvola čakajú celkom dobré časy, lebo predpokladané komplikácie nenastanú a cestu má hladkú, bez prekážok a bez protivníkov. Na čas, možno kvôli pracovným povinnostiam, sa rozlúči s milovanou osobou, alebo rodinou. Zdá sa, že sa vydá na cesty alebo sa chce zúčastniť spoločenských podujatí.

Tiger

V tomto roku je Tiger chránený pred vážnymi nebezpečenstvami. Musí však húževnato pracovať, aby dosiahol úspech, a pri tom vyčerpávajúcom napredovaní sa cíti unavený a osamotený. Šťastie mu však bude žičiť, takže uskutoční svoje plány vďaka podpore vplyvných ľudí.

Zajac

Zajac má vo výhľade bezproblémový rok. Nadobudne určité zisky a urovná predchádzajúce problémy. Nájde si čas na oddych, nebude mať rodinné problémy. Vie, ako sa robí kariéra, a tak nadriadení by ho mohli kritizovať, prípadne spoločníci mu môžu hádzať polená pod nohy.

Drak

Náročný rok. Vyskakujú problémy, nevychádzajú plány. Pre Draka je dobré vyhnúť sa konfrontáciám s nepriateľmi či ľuďmi, ktorí nesúhlasia s jeho názormi. Môže uvoľniť napätie, ak zmení pole pôsobnosti alebo prenechá rokovania dôveryhodným spoločníkom.

Had

Hadovi sa ponúkajú dobré príležitosti. Vynikajúci čas na realizáciu nových nápadov. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať zdraviu. Pre Hada je to vhodné obdobie na cesty a zábavu.

Kôň

Teoreticky dobrý rok pre Koňa. Môže zložiť skúšky s vyznamenaním, alebo získať zamestanie, po ktorom túžil. Všimnú si ho dôležití ľudia. V súkromí môže dôjsť k sporom, alebo k rozluke s milovanou osobou. Zdravie aj financie sú v dobrej kondícií.

Ovca

Nevyspytateľný rok. Úlohu zohrá, aký postoj si Ovca zachová. Je to ale zároveň výzva a šanca, ako Ovca naloží so životnými skúsenosťami. Zamerať sa na optmizmus môže byť veľkou výhodou.

Opica

Náročný rok pre Opicu, plány sa budú napĺňať ťažšie ako zvyčajne. Je možné, že ľudia nebudú dodržiavať dané sľuby. Opatrne s investíciami, premyslieť si kroky pri práci s peniazmi. Môže to byť zároveň rok, v ktorom Opica zistí, kto sú skutoční priatelia. Môže sa to stať prostredníctvom zistení, kedy pochybila.

Kohút

Dobrý rok, Kohút môže opäť získavať stratenú moc alebo postavenie. Má vo výhľade cestovanie alebo veľa zábavy. Zisky budú pravdepodone priemerné, ale straty budú minimálne. Kohút v tomto roku plánované veci uskutoční ľahko. Je dosť možné, že v osobnom živote bude potrebné zachovať si nadhľad a pozrieť sa na udalosti z pozície pozorovateľa.

Pes

Výhodný rok. Rozčúlení okolo problémov je málo, Pes si môže rozšíriť vedomosti, venovať sa štúdiu, úvahám, alebo opäť získať stratenú sebadôveru. Dosiahne úspechy v povolaní, ale nie veľké zisky ani závratné investície.

Kanec

Pokiaľ kanec priveľa očakáva, môže ostať sklamaný. Priveľkým tlakom na okolie môžu rásť problémy ako huby po daždi, čo môžu byť aj dôsledky predchádzajúceho zanedbávania vecí, zlého odhadu alebo zlého úsudku. Musí byť veľmi opatrný vo výbere, komu dá svoju dôveru, a kritiku by mal prijímať konštruktívne.

2018 – Rok Psa

2018 – Rok Psa

Rok psa v jednom balíku paradoxne prináša šťastie a rozdielnosť názorov. Pes, záštita a ochrana domova, vnesie harmóniu do rodinného života, posilní vlastenecké cítenie a neochvejnú vernosť každej veci, ktorú sa rozhodne podporovať.

Na druhej strane jeho nezlomná sila vôle a prísny zmysel pre spravodlivosť povedú ku konfrontáciám, v ktorých slabšia strana získa navrch. Je to rok, v ktorom sa vypočujú rozporné postoje a uskutočnia efektívne, i keď nekonvenčné zmeny. Vznešený vplyv Psa obhajuje rovnosť a slobodu.

V našich názoroch sa prejaví viac idealizmu, na úkor materializmu sa podujmeme na charitatívnu činnost alebo inak podporíme zaslúžené projekty. Je to rok, v ktorom poľavíme v naháňaní všemocných peňazí a budeme trocha hĺbavejší. Prišiel najvhodnejší čas, aby sme skontrolovali rebríček hodnôt, oprášili cnosti a vydali sa na križiacku výpravu proti tyranství a útlaku.

Pes prináša stabilitu, lebo ľudia sa neopovážia spochybňovať jeho autoritu, keď vidia aký je odhodlaný zabezpečiť pokoj.

Netreba zabúdať, že rozhodnosť a pevné odhodlanie Psa môže vyvolávať rozbroje, prevraty a vzbury každého druhu, ale jeho zdravý úsudok a veľkorysosť nakoniec všetko urovnajú. Jeho obetavosť nás naladí na väčšiu šľachetnost, ako normálne prejavujeme.

V roku Psa zatúžime po väčšom uvoľnení a oddychu, lebo Pes nám ustavične zavaľuje myseľ starosťami. Avšak na druhej strane pozorný pohľad Psa bude hlavnou silou, ktorá tomuto obdobiu zaručí pokoj.

Odhliadnuc od tohoto pocitu neistoty, nemali by sme mať dôvod plašiť sa. Môžeme sa venovať svojim záležitostiam ako inokedy, veď Pes je dokonalý strážca.

Rok Psa prepožičia našim zámerom statočnosť a našim činom dobrý úmysel. Pokým sa budeme držať spravodlivosti, nemáme sa čoho báť.

 

Ako sa vám darí v podnikaní ?

Ako sa vám darí v podnikaní ?

Ako sa vám darí v podnikaní ?

Darí sa, či nedarí ? Ide všetko ako po masle, alebo máte opakujúce sa problémy so splatnosťou faktúr ? Stíhate platiť svojim dodávateľom ? Vznikajú problémy so zamestnancami ? Komplikujú sa zakázky ? Na úvod síce pár nie príliš radostných otázok, ale niekedy treba hľadať odpovede aj v iných úrovniach nášho bytia.

Príčin môže byť samozrejme viac. Častokrát je to aj o nastavení hlavy, životných obdobiach, situácii na trhu. Pokiaľ ale niektoré problémy pretrvávajú príliš dlho, a máte pocit, že ste vyskúšali už fakt všetko, asi je čas využiť aj poznatky Feng Shui. Analýza dokáže odkryť skutočne zaujímavé súvislosti …

Jedným z najdôležitejších faktorov je hlavný vstup do sídla vašej spločnosti. Ak máte menšiu firmu, pravdepodobne máte len jednu – dve kancelárie, sídlite v prenajatých priestoroch. Aj tu je dôležité, akú kvalitu má energia vstupných dverí. Dverami prúdia rozličné energie, a tie spôsobujú určité konkrétne deje.

Metóda, ktorou sa určí kvalita energie (zjednodušene dobrá alebo zlá energia) sa nazýva „Metóda 24 vstupov“. Neznamená to, že máte ihneď zabaliť svoje podnikanie. Ide skôr o to, koľko energie musíte vydať, aby ste dosiahli určitý stupeň úspechu. Isto to poznáte, niekto sa ešte len zobudí a už má zarobené, a druhý maká celé dni a nemá ani polovicu zárobku ako ten prvý.

Niekedy môže byť jediným riešením len zmena sídla spoločnosti.

Metóda 24 vchodov definuje tieto vchody:

Zlé:

 • zlý vchod pre peniaze
 • zlý vchod zvlášť pre kariéru
 • zlý vchod škandály a zlá reputácia
 • zlý vchod všeobecne
 • zlý vchod separácia
 • zlý vchod krach projektov
 • zlý vchod choroby

Dobré:

 • dobrý vchod pre zmeny
 • dobrý vchod zvlášť pre ľudí
 • dobrý vchod pre zdravie a ľudí
 • dobrý vchod všeobecne
 • dobrý vchod zvlášť pre peniaze
 • dobrý vchod pre manželstvo
 • dobrý vchod pre ľudí všeobecne
 • dobrý vchod pre peniaze a kariéru
 • dobrý vchod pre štúdium
 • dobrý vchod pre slávu a popularitu

Tendencia hlavného vchodu do budovy, alebo vstupu do kancelárie, či iných podnikateľských priestorov sa dá určiť na základe presného zamerania svetových strán kompasom a následnou analýzou priestoru. Potom prichádzajú možné riešenia.

Nepravidelné pôdorysy domov

Nepravidelné pôdorysy domov

Nepravidelné pôdorysy domov

Jednou z metód, ktoré potrebujeme pri analýze objektu je „Škola foriem a tvarov“. Táto metóda nám ukáže chýbajúce časti (čoho je menej) alebo perspektívy (čoho je viac).

Okrem faktorov ako je poloha hlavného vchodu, rok výstavby, kompatabilita obavateľov, rozloženie energetickej ružice, aktuálny rok, 20-ročná perióda, umiestnenie spálne, má vplyv na „fungovanie“ stavby aj jej tvar. Nie len z pohľadu 2D (pôdorysu), ale aj z pohľadu 3D (teda pohľad z vonku na celú budovu).

Všeobecne platí (ak projekt domu nenavrhuje odborník na Feng Shui), že je lepší pravidelný tvar ( mierny obdĺžnik alebo štvorec), ako nepravidelné tvary. Ak plánujete rodinný dom, ktorý má nepravidelný tvar, je dobre sa poradiť s odborníkom Feng Shui, aby v konečnom dôsledku vzniknutá chýbajúca časť domu nespôsobovala problémy. Niekedy je len otázkou času a táto tendencia sa môže spustiť naplno.

Na ilustráciu použijeme modelový objekt typu „L“ (viď priložený obrázok), s chýbajúcimi časťami v južnom paláci a v juhozápadnom paláci. Je to teda pohľad 2D – „zhora“.

fotka-9

Na priloženom obrázku vidíte pôdorys jednopodlažného domu s vyznačeným energetickým centrom – červený bod. Pôdorys je rozdelený na 8 palácov/ sektorov, z ktorých každý jeden prislúcha jednej z 8 oblastí nášho života. Ako vidno na obrázku, v pôdoryse domu chýba časť južného paláca (vyčiarovaná modrou farbou) a časť juhozápadného paláca (vyčiarovaná zelenou farbou).

Južný palác – „Osvietenie“ (sláva), prvok Oheň, číslo 9, mladá dáma, dospelá dcéra

Tento palác predstavuje osvietenie, slávu, vstup do spoločenského povedomia, takže zodpovedá aj za sebavedomie obyvateľov daného priestoru.

Chýbajúca časť v juhu má tendenciu spôsobovať vzťahovačnosť, slabú sebadôveru, pocit nedocenenia a tým pádom zároveň aj preceňovanie sa. Môže sa vyskytnúť aj častejší alkoholizmus.

Je oslabená „ohnivá“ stránka osobnosti.

 Juhozápadný palác – „Vzťahy“ (partnerstvo), prvok Zem, číslo 2, staršia žena, matka

Tento palác predstavuje vo všeobecnosti vzťahy. Nie len partnerské , ale vzťahy vo všeobecnosti.

Chýbajúca časť v juhozápade má v sebe zvýšené percento vzniku gynekologických ochorení žien, matky a ženy sa dožívajú nižšieho veku. Je tu väčší predpoklad rozpadu rodiny, krach plánov. Celkovo je v domoch s chýbajúcim juhozápadom viac problémov ako šťastia.

Ako som spomenul v niektorom z predchádzajúcich príspevkov – hovorí sa „Ideálne Feng Shui je pre Bohov“. Každý jeden z nás má svoju cestu. Sú veci, ktoré vieme ovplyvniť, a sú veci, ktoré sú našimi skúškami, príležitosťami.

Stavbu domu, naše bývanie ovplyvniť vieme.