Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Byvola 2021

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Byvola 2021

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Byvola 

Potkan: Pomerne dobrý rok. Nedosiahne síce významné zisky, no i tak je to pre jeho rodinu príjemné a šťastné obdobie, on sám nepriamo ťaží z finančných úspechov iných. V pracovnom prostredí môžu naňho doliehať stresy a viac zodpovednosti ako zvyčajne.

Byvol: Dobrý rok, hoci uskutočnenie Byvolových plánov sa môže oddialiť a nečakane sa môžu vynoriť menšie ťažkosti. Vhodný čas na uzavretie manželstva alebo nové vzťahy. Do rodiny pribudnú deti, alebo Byvol strávi viac času s mladými ľuďmi. V tomto roku nebude mať veľké problémy, môže však očakávať vyhrotenejšie spoločenské udalosti.

Tiger: Premenlivý rok. Výsledkom tvrdohlavosti sú hádky a nedorozumenia. Tiger sa môže cítiť bezmocný, lebo istá autorita mu bráni, aby presadil svoje. V tomto období sa Tigrovi odporúča, aby sa krotil a nebúril. Jeho problémy sa sami vyriešia ešte pred koncom roka, ak sa dovtedy dokáže ovládnuť.

Zajac: Zajaca čaká tvrdý a nekompromisný rok. Sklamania, bezcieľné cestovanie alebo práca bez vyhliadky na vytúžené výsledky. Môžu prísť aj zdravotné problémy, spôsobené hlavne priveľkými starosťami a stresom. Čaká ho rozlúčka alebo rozchod s milovanou bytosťou. Nie je vhodný čas na uvažovanie o zmenách v blízkom okolí. Plány sa uskutočňujú dlhšie, ako očakával.

Drak: Šťastný rok pre Draka. Nenapreduje síce rýchlo, ale aj tak sa môže pokladať za šťastného, lebo mnohé diskusie a problémy naokolo sa ho priamo nedotýkajú. Pokojné obdobie, pracovne bez väčších ťažkostí. Nerušený rodinný život.

Had: Priemerný rok. Had by mal rátať s tým, že v tomto roku spochybnia jeho rozhodnutia a pri všetkej vrodenej opatrnosti a intuícii sa nevyhne istým prekážkam alebo mylným finančným kalkuláciám. Teraz treba brať veci tak, ako prichádzajú, a nekomplikovať ich nemiestnou tvrdohlavosťou.

Kôň: V tomto roku bude mať Kôň ľahší život. Musí však tvrdo pracovať, aby dosiahol vytýčené ciele, ale získa moc a bude mať situáciu pod kontrolou. Má vo výhľade zopár nepríjemných udalostí a nejaké finančné zisky. Problémy mu spôsobia pravdepodobne deti alebo podriadení.

Ovca: Náročný rok pre príslušníka tohto znamenia, pokiaľ sa nechá ustavične zamestnávať hádkami, nedorozumeniami a požiadavkami príbuzných a priateľov. Pokiaľ dôjde ku finančným ťažkostiam, tie môžu vzísť z prílišného míňania. Možné sú vysoké zisky, chce to však prácu na sebe.

Opica: Pomerne priemerný rok. Menej ziskov a zábavy, pri neuváženom rozhodovaní môže dôjsť k strate osobného majetku. Rodinný život ostáva pokojný, Opica sa však nevyhne cestovaniu alebo bude trpieť nejakou chronickou chorobou. Výsledky aké očakáva dosiahne len zvýšeným úsilím. Čas vhodný na krotenie priveľkých ambícií.

Kohút: V roku Byvola Kohút opäť pookreje. Znovu získa stratenú silu a schopnosť zdolať protivenstvá či získať pomoc zvonku. Doma dobré správy, vo výhľade cestovanie. Potrebná zvýšená opatrnosť pri zaobchádzaní s rôznym náradím.

Pes: Neistý rok pre príslušníkov tohto znamenia. Pes bude znášať následky náhlivých rozhodnutí, alebo bude musieť urobiť vážne ústupky. Priatelia či spoločníci ho často nesprávne chápu alebo sa ľahko urazia. Jeho dobré úmysly si zle vysvetľujú, za každú cenu sa musí vyhnúť konfrontáciám. V tomto roku sa črtajú vyššie výdavky, prípadne strata postavenia.

Prasa: Dobrý rok. Výhodné vyhliadky sú jednoznačné. Príslušníci tohto znamenia sú schopní aktivovať skryté rezervy, alebo sa pustiť do vlastného podnikania. Riziká či tušenia sa môžu parádne vyplatiť. Nevyskytnú sa veľké ani vážne problémy, menšie komplikácie môžu vzniknúť v rodinných vzťahoch alebo v láske.

 

Rok 2021 – rok kovového Byvola

Rok 2021 – rok kovového Byvola

V roku Byvola pociťujeme ťarchu jarma zodpovednosti. Bez svedomitého úsilia nikto nedosiahne úspech. Strasti a súženia, ktoré rok Byvola prináša, sa obmedzia zväčša len na domácu pôdu. Je to vhodný čas, na usporiadanie rodinných záležitostí a na veľké domáce upratovanie.

Výstrednej móde, prejavom abstraktného umenia i hypermoderným názorom venuje flegmatický Byvol iba nezúčastnený pohľad, k politike a diplomacii má jednoznačne ľahostajný prístup. Lepšie je držať sa starej rutiny a podporovať konzervatívne snahy. Len žiadne frivolnosti.

Tento rok nepochybne prinesie svoje ovocie, lebo jeho mott znie: Kto nepracuje, nech nezarába ! Čas na nikoho nečaká – ak sme prilenivý, aby sme zasiali, nemôžeme nikoho viniť, že nemáme čo žať. Vyskytne sa veľa vecí, ktoré si budú vyžadovať našu pozornosť, a zoznam toho, čo je potrebné urobiť, zdanlivo nemá konca. Sparťanský vplyv Byvola sa prejaví ako práskanie bičom nad našimi hlavami. Radšej sa poslušne podrobte, ako by ste zbytočne strácali čas škriepkami s vrchnosťou. Vydržte a zvíťazíte, veď rok Byvola je priaznivo naklonený disciplíne.

V tomto roku vzniká väčšina konfliktov najmä z nedostatku vzájomného porozumenia a neochoty ustúpiť v nepodstatných veciach, z ničoho iného. Ale nevzdávajte sa a buďte trpezliví ! Všetko sa usporiada a naše úsilie bude odmenené – pravda, ak sa budeme držať zaužívaných pravidiel. Toto obdobie nežičí podfukom pri obchádzaní práce.

Rebelom hodno pripomenúť, že hoci Byvol používa mierne slová, nosí veľkú palicu, a tou je práve jeho rok.

 

Lietajúce Hviezdy 2020

Lietajúce Hviezdy 2020

Staroveké umenie Feng Shui má mnoho úrovní, škôl a aplikácií, pričom každoročné aktualizácie Feng Shui sú jednou z najpopulárnejších a najžiadanejších informácií. Už v októbri/ novembri, dostávam požiadavky na vypracovanie aktualizácií pre nasledujúci rok. Každoročné aktualizácie sa snažím vždy poskytnúť zrozumiteľným a praktickým spôsobom, aby ste ich mohli ľahko pochopiť a uplatniť aj v roku 2020 vo vašej domácnosti alebo kancelárii. Pokiaľ budete zháňať sošky, zvonkohry a ďalšie „lieky“ pre rok 2020, je dosť možné, že niektoré z nich už máte doma, ďalšie určite nájdete v internetových obchodoch.

Postupne prejdeme všetky sektory/ paláce. Sami sebe však sľúbte jednu vec – použite inteligenciu vlastnej mysle a počúvajte svoje srdce pri ktorejkoľvek informácií o Feng Shui, vrátane tipov pre rok 2020. Ak som už spomenul vyššie, Feng Shui je staroveké umenie, ktoré často používa „kódovaný“ jazyk na vyjadrenie podstaty rôznych univerzálnych energií, takže môže byť aj veľmi nepochopené a nesprávne interpretované. Zostaňte pokojní bez ohľadu na to, čo o Feng Shui čítate, a aplikujte iba to, čo sa vám a vášmu domovu zdá najlepšie . Sila je vo vás, nie v žiadnom vonkajšom liečení, takže sa jej len tak ľahko nevzdávajte.

Hoci nový čínsky rok začal 25.1.2020, deväť lietajúcich hviezd priletí na nové pozície 4. februára 2020, čo je v Ázii začiatok jari. V nasledujúcich riadkoch vám predstavím 9 lietajúcich hviezd, tendencie, ktoré prinášajú do jednotlivých sektorov/ palácov  a preventívne opatrenia a liečby. Ak dokážete správne vyhodnotiť a aplikovať pokyny, vyriešite zlý dopad nepriaznivých hviezd aby ste „odviezli“ zlú energiu a aby ste posilnili energiu priaznivých hviezd, a naklonili si šťastie na svoju stranu.

VÝCHOD: ŽLTÁ HVIEZDA 5, prvok zem

Nepriaznivá hviezda „Žltá 5“ (五 黄) sa bude v roku 2020 nachádzať na východe. Hviezda je zodpovedná za katastrofy, nešťastia, spory, náhodné zranenie a je najnepriaznivejšou hviezdou z deviatich hviezd. Ak je váš hlavný vchod, okno, kreslo, posteľ alebo krb na východe vášho domu, môže to viesť k náhodným nešťastiam, finančným stratám a sporom. Mali by ste byť preto zvlášť opatrní. V roku 2020 neumiestňujte vo východe červené a žlté predmety.

Liečba feng-shui: Najlepšie ošetrenie nepriaznivej hviezdy 5 je pomocou prvku kov. Pokiaľ sa tu nachádza hlavný vchod, doporučujem zavesiť v blízkosti dverí celokovovú zvonkohru so 6 rúrkami. Vynikajúcim nápravným prostriedkom je aj Pagoda 5 elementov. Ak je spálňa alebo kuchyňa na východe, môžete problém vyriešiť položením sivého alebo bieleho koberca. Neumiestňujte črepníkové rastliny pestované v pôde priamo na východ, či už ide o kanceláriu, alebo obývaciu izbu. Vodné rastliny sú v poriadku. Okrem toho sa v tomto roku môžu vyskytnúť nepredvídané katastrofy, preto pri vycestovaní dodržiavajte pravidlá premávky a vyhýbajte sa rizikovým športom.  Do východného sektoru môžete taktiež umiestniť kovových psov Pi Xiu, alebo kovové zvony, aby ste zlé energie premenili na dobré.

JUH: ČIERNA HVIEZDA 2, prvok zem

Čierna 2 (二 黑), známa aj ako Ju Men (巨 门), je zlovestná hviezda, ktorá prináša choroby, bolesti a nehody. Hviezda Čierna 2 bude v roku 2020 na juhu. Neošetrenie, alebo nesprávne usporiadanie Feng Shui v tomto paláci spôsobuje katastrofy, choroby členov rodiny, nezhody párov a nešťastie pre rodinu. Keďže Čierna 2 bude v tomto roku na juhu, môže byť sila zlých duchov silná. Aj okolie vášho domova, obchodu a kancelárie smerom na juh je ovplyvneneé Čiernou Hviezdou 2 a vy musíte dávať pozor na osobné finančné straty a zranenia.

Liečba feng-shuiu: Možností, ako zmierniť pôsobenie Čiernej Hviezdy 2 je viac. Medzi najvhodnejšie patria doplnky prvku Kov a prvku Zem – hlinené sochy, črepníkové rastliny. Zem generuje kov a zlí duchovia sú odvedení predmetmi patriacimi do kovu. Vhodné je použiť 6 kovových zviazaných čínskych mincií, kovovú/ medenú tekvicu Wu Lou so silnou pozitívnou energiou, ktoré sa umiestňujú v južnom sektore, aby absorbovali poškodené energie a vyvážili negatívne účinky Čiernej Hviezdy 2. Môžete použiť malé kovové sošky psov Pi Xiu, ale mosadznú dračiu korytnačku s Wu Lou, aby ste udržali pozitívne energiu.

SEVER: MODRÁ/ modrozelená HVIEZDA 3, prvok drevo

V roku 2020 bude modrá/ modrozelená Hviezda 3  (三 碧) prebývať na severe . Je to hviezda hádok, ktorá patrí prvku Drevo a môže viesť k súdnym sporom, názorovým rozdielom, hádkam a krádežiam. Ak je hlacvný vchod, písací stôl alebo posteľ v tomto smere, je tu možnosť ochorenia, frustrácie alebo problémov v podnikaní či zamestnaní. Počas roku Potkana 2020 na potkanoch sa doporučuje viac meditovať, hľadať svoj vnúrorný stred a počúvať svoje srdce. Nesprávna rovnováha v severe môže mať za následok nestabilné rodinné šťastnie – partnerské hádky a finančné straty. Môže dôjsť k oslabeniu pečene, žlčníka a ku kožným problémom.

Liečba feng-šuej: Podľa náuke o 5 prvkoch – elementoch patrí modrá Hviezda 3 prvku Drevo, a je ju možné eliminovať Kovom. Kovové psy Pi Xiu, ingot v tvare topánka, alebo zrkadlo Bagua pomôžu vyhnať zlých duchov tejto energie. Doporučuje sa výhnúť umiestneniu postele, kancelárskeho stola v severnom sektore. Pokiaľ to je možné, je dobre sa vyhnúť v severnom paláci aj umiestneniu spálne. V tomto roku je dobré sa vyhnúť v tomto sektore aj pichľavým, modrým a zeleným rastlinám, ako aj zvonkohrám a prvku Vody. Je tu vhodné umiestniť červené a zlaté doplnky a symboly. V tomto smere môžete umiestniť aj pár vyrezávaných levov, aby ste sa vyhli sporom a súdnym sporom.

CENTRÁLNY PALÁC/ stred priestoru: červená HVIEZDA 7, prvok kov

Červená Hviezda 7 (七 赤), známa tiež ako Pojun (破 Star), sa v roku 2020 nachádza priamo v centre  Hviezda patrí k prvku kov a je premenlivá –  niekedy nepriaznivá a niekedy priaznivá, preto by sa mala skôr podporovať ako kontrolovať. Červená hviezda 7  je tiež hviezdou strát – „strateného šťastia“ a symbolizuje straty, spory, alkohol a aféry. Ide o rozbalansovanie stredu – rozbalansovanie energií. Nesprávne usporiadanie Feng Shui v tomto smere sa dá charakterizovať aj ako odmietnuté šťastie. Prichádzajú  prekážky v kariére, falošné obvinenia alebo nepriaznivé milostné vzťahy.  V roku 2020 bude táto hviezda z centra ovplyvňovať celé okolie, takže je dôležité liečiť celý priestor.

Liečba feng shui: V centre je dôležité sa vyhnúť ostrým a špicatým predmetom ako sú dáždniky, meče, či iné ostré predmety, tým sa vyhnete zdravotným postihnutiam a zdravotným problémom vo vašej rodine, či problémom vo firme/ podnikaní. Aby ste neutralizovali vplyv červenej Hviezdy 7, aby ste eliminovali vplyv zlých duchov a posilnili rodinné šťastie, je dobre umiestniť sošku Qilin. Pokiaľ sa v strede nachádza spálňa alebo kuchyňa, môžete použiť čierny alebo modrý koberec.

JUHOZÁPAD: Zelená hviezda 4, prvok drevo

Zelená Hviezda 4 (四 绿), alias Wen Qu (文曲), prilieta v roku 2020 do juhozápadu. Po náročnom roku 2019 sa v tomto paláci opäť vyskytne pozitívna Hviezda 4. Ovplyvňuje štúdium, kariéru, skúšky, vysokoškolské šium, administratívne práce a dobré pôsobí aj v rodinách so študentmi.
Ako aktivovať hviezdu? Pracovný stôl alebo posteľ študentov, najmä mužov, vo vašej rodine sa dá umiestniť v juhozápade vášho domu, aby sa dosiahla lepšia efektívnosť učenia. Stále zelené rastliny je možné umiestniť na juhozápad, aby sa pre štúdium vytvorila najvýhodnejšia oblasť. Tiež môžete umiestniť Pagu Wenchang (pagodu wenchang). Vhodná je aj váza s bambusom vo vode.

ZÁPAD: PURPUROVÁ/ fialová HVIEZDA 9, prvok oheň

Fialová Hviezda 9 (九 紫), známa aj ako You Bi (右 弼), bude v roku 2020 na západe. Fialová Hviezda 9 je veľmi priaznivá a šťastná hviezda, ktorá symbolizuje všetky druhy slávnostných a priaznivých udalostí. Poloha tejto hviezdy v roku 2020 pozitívne ovplyvní rodinné veci, ako sú svadba, narodenie dieťaťa, zviditeľnenie sa, pochvalu a postup. Správne nastavenie povedie ku zdraviu, šťastiu v partnerských vzťahoch a finančným úspechom. Tento smer pri sedení v práci, alebo pri spaní prináša úžitok a šťastie.

Ako aktivovať hviezdu ? Palác udržujte čistý a uprataný, ľahký a vzdušný, aby ste mohli privítať čo najviac šťastných udalostí a využiť vaše postavenie hostiteľa v domácnosti. Môžete použiť sošku Quilin, aby ste vylepšili fialovú 9, čo prináša viac šťastných udalostí a prospeje to vašej kariére a rodine. Zvýšte intenzitu osvetlenia v priestore. Položením červeného koberca v tomto sektore môžete ešte vylepšiť Feng Shui.

SEVEROZÁPAD: BIELA HVIEZDA 8, prvok zem

Biela 8 (八 白) je najbohatšia hviezda, ktorá prináša požehnanie a šťastie. V roku 2020 bude na severozápade. Tento smer/ sektor je zvlášť dobrý pre mužov v rodine. Pokiaľ správne usporiadate  severozápadný smer vášho domova, v priebehu roka zbohatnete, môžete očakávať povýšenie a svoju výrazne rozviniete svoju kariéru. Pokiaľ neošetríte tento sektor vhodným spôsobom, naopak môžete očakávať zdravotné problémy a nečakané finančné straty. Ak teda chcete privolať šťastie, musíte na tejto pozícii vytvoriť optimálne rozloženie Feng Shui.

Ako aktivovať hviezdu? Aby severozápadný palác prilákal viac bohatstva, je potrebné aby sa udržiaval v dobrej kondícii – poriadok, čistota, nepoškodené zariadenie, . Ak sa v severozápade nachádzajú vstupné dvere do domu/ bytu, alebo sa tu nachádza  spálňa, či kancelária, je vhodné sem umiestniť červený, alebo fialový koberec, aby ste posilnili toto miesto. Umiestnenie psov  Pi Xiu tiež pomôže  zachovať a prilákať bohatstvo pre obyvateľov. Energie je možné podporiť soškou draka, alebo kovovými zvončekami.

SEVEROVÝCHOD: Biela hviezda 1, prvok voda

Biela Hviezda 1 (一 白), tiež známa ako Tan Lang (贪狼), je šťastná hviezda. V roku 2020 bude bývať na severovýchode a jej prínos sa ukáže v kariére, bohatstve a v celkovovej náklonnosti k Šťastiu. Platí to najmä pre zamilované, zatiaľ nezosobášené páry J
Pokiaľ bude severovýchodný palác správne vyladený, môžeme teda počítať  s celkovou náklonnosťou bielej Hvizdy 1. Pokiaľ budú v tomto paláci disharmónie, je tu predpoklad ochorenia a toxických vzťahov.

Ako aktivovať hviezdu? Ak je z hľadiska energetického rozkladu severovýchodný palác vášho bývania dobrý, môžete sem umiestniť fotografie členov rodiny. Ak sa zaoberáte predajom a obchodovaním, alebo aj prácou s ľuďmi, mali by ste dobre využívať severovýchod vo vašej domácnosti. Správne vyladený severovýchod zlepší váš pracovný výkon a medziľudské vzťahy. Môžete použiť rôzne zvokčeky, cinkajúce predmety a krištále – najmä ružením a ametyst. Vhodná je aj rastlina bambus.

Juhovýchod: biela hviezda 6, prvok kov

Biela Hviezda 6 (六 白), tiež pomenovaná Wu Qu (武曲),  bude v roku 2020 juhovýchode. Biela Hviezda 6 predstavuje v tomto období silu, podporuje úspech a prináša sťastie. Pokiaľ je tento palác dostatočne vyladený, má to priaznivý vplyv aj na zviditeľnenie sa. Veľká podpora tu je pre príbytky s juhovýchodným hlavným vchodom, ako aj pre ľudí vo vedúcich pozíciach. V tomto roku dostávajú podporu najmä mladé ženy.

Ako aktivovať hviezdu? Ak chcete vylepšiť Feng Shui na juhovýchode, môžete do tohto smeru vložiť zrkadlo Bagua, aby ste zvýšili šťastie pri zarábaní peňazí. V sektore môžete umiestniť prírodné kamene, sošku korytnačky, ale aj Buddhu. Vhodná je aj trojica najznámejších mudrcov Fuk, Luk a Sau.

 

Rok kovového Potkana a jeho vplyv v roku 2020

Rok kovového Potkana a jeho vplyv v roku 2020

Rok kovového Potkana a jeho vplyv v roku 2020

Vo všeobecnosti je rok Potkana rokom hojnosti, ponúka dobré vyhliadky a príležitosti. Býva poznačený špekuláciami a výkyvmi v cenách tovaru i na burze. Vo svetovej ekonomike sa prejavuje všeobecný rozkvet.  Obchod je na vzostupe, môžete získať bohatstvo alebo zveľadiť majetok. Je to vhodný čas i na plánovanie dlhodobých investícií, lebo blahobyt, ktorý so sebou prináša rok Potkana, môže pomôcť prekonať niektoré z menej priaznivých rokov. Veľká väčšina podujatí, do ktorých sa pustíte, budú úspešné, ak sa na ne dobre pripravíte. Netreba sa však spoliehať na náhody a zbytočne riskovať – roku Potkana vládne chlad zimy a tma noci.  Tých, ktorí neuvážene špekulujú a preceňujú sa, čaká po tomto roku smutné účtovanie.

Celkovo je to úspešnejší rok jako väčšina ostatních, nenarúšajú ho ani možné dramatické celosvetové udalosti, ako napríklad udalosti v rokoch Tigra alebo Draka.

Napriek tomu je to silne korenistý rok. Sľubuje množstvo škriepok, vyjednávačiek a malicherných hádok, ktoré však našťastie spôsobia len málo škody. Ide o zbytočné plytvanie energiou. Pri rozumnom nakladaní s ňou, je to príjemné obdobie, podnecujúce spoločenský život.

Kovový Potkan a jeho vplyv v roku 2020

Kovový potkan býva idealisticky založený, má živú reč i správanie a je aj emotívny. Svoje pocity si necháva pre seba a navonok sa prejavuje jako spokojná a šarmantná osobnosť. V skutočnosti má však silné sklony k žiarlivosti, zlosti, sebectvu a veľmi vyvinutý vzťah k vlastníctvu.

Uprednostňuje zmyslové hodnoty a jeho záľuby ovplyvňujú i jeho vzhľad. Miluje peniaze, ale ich nehromadí, ochotne ich vydá, ak za ne získa hodnotu a kvalitu. Vie, jako rozumne investovať. Nie je taký romantický jako Potkani s inými živlami, pritom ale môže byť zároveň zmyselný a morálne založený.

Rád robí dojem a domov si zariaďuje tak prepychovo, jako si to len môže dovoliť. Miluje drámy a okázalosť a má tradičný vkus. Silácke sklony nie sú výnimkou. Ak skrotí svoje panovačné chúťky, podarí sa mu získať uznanie a obľúbenosť u všetkých preňho dôležitých ľudí. V podstate je to typ Potkana, ktorý sa vypracuje smerom nahor pomocou vplyvných kruhov, ľudí, ktorí mu dajú šancu.

Vlastnosti kovového Potkana dofarbujú tendencie udalostí pre rok 2020, či už ide o osobný, alebo pracovný život.

Staviate dom, kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Staviate dom, kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Bývanie – či už stavba rodinného domu, alebo kúpa bytu/rodinného domu, to je častokrát investícia na celý život. Ak aj nie na celý život, tak určite aspoň na niekoľko rokov. Sú to vaše peniaze, dávané dokopy počas niekoľkých rokov, alebo napríklad hypoúver, ktorý ako majiteľ budete niekoľko rokov (desaťročí) splácať.

Hodnotu poradenia sa s odborníkom Feng Shui je možné prirovnať k vete „Radšej dva krát merať, ako raz strihať“.

Skúsený „fengšuista“ dokáže poskytnúť kvalitné informácie, ktoré vám môžu pomôcť v rozhodovaní, či danú nehnuteľnosť kúpiť alebo nie. To sa týka tak bytov, ako aj rodinných domov, či výberu vhodných stavebných pozemkov.

To isté platí aj pri podnikatelských priestoroch.

Celý proces začína analýzou priestoru. Analýza identifikuju silné a slabé stránky vášho budúceho bývania.

Jednou z prvých vecí je posúdenie toho, či ako budúci majiteľ budete kompatabilný s daným priestorom. Inými slovami povedané, či váš vzťah s priestorom bude nápomocný, či bude vládnuť podpora, alebo sa skôr budete s priestorom „biť“. Tento faktor ovplyvňuje dátum vášho narodenia ( prvok, ktorý vládol v roku vášho narodenia) a svetová strana, v ktorej je umiestnený hlavný vchod.

Aj ďalšia, nie menej dôležitá informácia súvisí s umiestnením hlavného vchodu. Podľa toho, kde je hlavný vchod umiestnený, môžeme hovoriť o dobrých a zlých vchodoch.

Dobré vchody majú energie týchto kvalít: dobrý pre zmeny, dobrý pre slávu a popularitu, dobrý zvlášť pre ľudí, dobrý zvlášť pre kariéru, dobrý pre zdravie, dobrý pre peniaze.

Naopak, zlé nesú kvality: zlý vchod – choroby, zlý pre peniaze, zlý – krach projektov, zlý – škandály a zlá reputácia, zlý – separácia, zlý pre partnerstvo.

Tu niekde môžeme hladať odpovede na otázku prečo sa po presťahovaní niektorým ľuďom prestalo dariť, resp. prečo sa niektorým ľuďom po presťahovaní dariť začalo. Je to aj podľa toho, aký je hlavný vstup do ich nového bývania.

Podľa polohy hlavného vchodu je možné určiť aj to, či je daná nehnuteľnosť vhodnejšia na rodinné bývanie, alebo podnikanie. Táto informácia môže byť užitočná vtedy, keď sa budúci obyvatelia rozhodujú o smerovaní svojho života.

Za zmienku stojí ešte fakt, že v priebehu aktuálnej 20 – ročnej periódy 2004 – 2024 je dobré sa vyhnúť bytom a domom, ktoré majú hlavný vchod zo severovýchodnej strany. V tejto perióde sa tu nachádza „zlovestná hviezda“ č.5, ktorá ovplyvňuje ostatné energie daného priestoru.

Možných faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti je omnoho viac. Tu som spomenul len niekoľko základných. Všetko ďalšie sa odvíja už od konkrétneho priestoru, ako aj od času, kedy sa nehnuteľnosť kupuje.

Viac aj na: http://www.fengshui-life.sk/feng-shui-projekt/

Ďakujem.

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Potkana 2020

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Potkana 2020

Tendencie pre jednotlivé znamenia v roku Potkana 2020

Potkan

Pre rodeného Potkana úspešný rok. Môže sa tešiť na postup alebo na skvelú kariéru. V tomto roku ho trápia menšie neduhy, ale môže dosiahnuť nečakaný úspech a finančné zisky.

Býk

Pre Byvola bezproblémový a úspešný rok. Šťastena si vezme pod ochranu jeho podnikanie a všetky predchádzajúce ťažkosti sa postupne rozplynú. V práci získa uznanie, môže rátať s novým významným postavením. A doma s nejakými oslavami.

Tiger

Nie najšťastnejší rok pre Tigra. Obchoduje sa mu ťažko a možno zistí,že nemá peniaze, alebo mu ich nechcú vydať. Ak sa chce dočkať odmeny, musí byť veľmi rozvážny a trpezlivý. Za žiadnych okolnosti nesmie konať impulzívne, vyžaduje si to obozretnosť a rozhľadenosť.

Zajac

Dobrý, pokojný rok. Žiadne prekvapenia, žiadne veľké problémy, no ani výsledky. Nehatený postup má istý, lebo ani v práci, ani v súkromí sa nečrtá vážna opozícia. Nastal vhodný čas robiť plány do budúcnosti alebo kúpiť nejakú nehnuteľnosť.

Drak

Žičlivý rok pre ľúbostné vzťahy a rozvíjanie obchodných záujmov. Pohrnú sa mu peniaze, ale nevýhodná dohoda mu môže hlboko načrieť do vrecka. Nájsť si čas na oddych nie je problém, a Drakovo pôsobenie bude vcelku dobré. Doma ani v zamestnaní ho nečakajú väčšie ťažkosti.

Had

Pre Hada je to činorodý rok. Nové vyhliadky a príležitosti na obzore. Črtá sa aj určitý postup v práci. Bude to i rok dramatických udalostí tak dobrých, ako aj menej priaznivých. Finančnými ziskami si vyrovná straty a problémy sa vďaka dobrej vôli vyriešia. V tomto čase by si nemal ani požičať, ani iným požičiavať peniaze.

Kôň

Ťažký rok pre Koňa. Zapletie sa do problémov a nešťastných lások. Musí sa vyhýbať konfrontáciám, najmä so zákonom. V rodine isté peňažné problémy. Čas vyžadujúci opatrnosť a vytrvalosť. Nemal by si požičať, ani požičiavať peniaze.

Ovca

Veľmi dobrý rok pre Ovcu. Dary a zisky z nepredvídaných prameňov, ako hazardné hry, lotérie atď. Prichádzajú vynikajúce obchodné príležitosti. Domáci život môže byť príjemný, ale vo výhľade je láska a spoločenské úspechy. Žiadne choroby ani väčšie problémy.

Opica

Šťastný a prospešný rok. Peniaze prichádzajú z nečakaných prameňov, veľmi vhodný čas na to, aby ďalej napredoval k vytýčenému postaveniu alwbo požiadal o pôžičky (pomoc). Problémy sa mu ľahko riešia, vyhľadávajú ho dôležitý ľudia. V rodine pribudnú noví členovia.

Kohút

Ťažký rok. Kohút bude nútený siahnuť na úspory, lebo peňazí je pomenej, a môže sa stať, že jeho peniaze míňajú iní. Priatelia mu veľa nepomôžu, alebo keď ich požiada o podporu, odmietnu. Doma problémy a zdravotné problémy, lebo tvrdo pracuje, aby sa sám vyrovnal s ťažkosťami. Rok vyžaduje diskrétnosť a veľkú umiernenosť.

Pes

Veľmi šťastný rok. Pes môže dosiahnuť obchodný úspech alebo získa príjmy navyše z iných investícií. Zdravie mu slúži, ukazujú sa však problémy v domácej sfére alebo s malými deťmi. V tomto roku by nemal požičiavať peniaze.

Prasa

Prasaťu prináša neistotu. V práci i doma sú veci nevyriešené, môže prísť o niečo, čo pokladal za získané. Podarí sa mu dostať z ťažkostí, starosti ho však môžu natoľko skľúčiť, že to ovplyvní jeho šance postup aj šance na úspech.

 

 

 

 

Rok Prasaťa 2019

Rok Prasaťa 2019

Pre všetkých rok dobrej vôle. Vynikajúca atmosféra pre obchod, priemysel celkovo prekvitá. Vo všeobecnosti sú ľudia slobodnejší a voľnejší, povoľné správanie Prasaťa vyvoláva pocit Hojnosti. Napriek priaznivým okolnostiam môžeme byť podobne ako Prasa, váhaví a nerozhodní, čím oslabujeme svoje možnosti, aj keď sa naskytne výhodná príležitosť.

Rok Prasaťa je rokom blahobytu. Zmyselné Prasa propaguje a praktizuje la dolce vita. Ak má život stáť za to, treba ho vychutnávať až do dna. To je jeho heslo. Prasa je rovnako štedré v rozdávaní darov ako v rozdávaní lásky a sympatií. Je hrdé na to, že je šľachetné a výstredné. V tomto roku neradno priveľa míňať ani investovať veľké peniaze bez dôkladného preskúmania situácie. Môžeme dodatočne oľutovať i veľkorysé impulzívne činy, na ktoré sa podujmeme z chvíľkového popudu.

Šťastné Prasa prináša so sebou spokojnosť a istotu. V tomto roku môžete byť šťastní a spokojní bez toho, že by ste mali, či potrebovali veľa úspechov a peňazí. Zrejme sa nevyskytne veľa prekážok, ktoré by bolo treba prekonať, a príjemné Prasa vyžaruje pocit pohody. Pritom sa však odporúča veľká obozretnosť v otázkach peňazí, lebo Prasa vždy prejavuje porozumenie pre podvodníkov.

V tomto roku sa budeme zabávať oveľa viac ako po iné roky, budeme sa angažovať v rozličných charitatívnych a sociálnych činnostiach. V ovzduší zhovievavého a zhovorčivého Prasaťa budeme oveľa ľahšie nadväzovať nové priateľstvá. Dávajte si však pozor na nestriedmosť a výstrelky, pretože Prasa, ak sa mu naskytne príležitosť, rado vždy a všetko až prehnane vychutnáva. Pre odborníkov, ktorí sledujú našu hmotnosť, nastanú ťažké časy, budú asi prehrávať boje o líniu … 🙂

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Prasaťa

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Prasaťa

Ako prospievajú jednotlivé znamenia v roku Prasaťa

Potkan v roku Prasaťa

Ani v obchode, ani v investovaní nedosiahne Potkan veľké pokroky. Prišiel čas, aby sa skonsolidoval. Priatelia a členovia rodiny si robia priveľké nároky na jeho čas a peniaze. Ak nebude dosť opatrný, choroba sa mu môže skomplikovať. Ak sa mu choroba vyhne, môže prísť o nejaké peniaze alebo osobný majetok.

Byvol v roku Prasaťa

V tomto roku sa bude mať čo Byvol obracať. Nedosiahne veľké výsledky, ktoré by dokazovali jeho svedomité úsilie, ale nemalo by ho to trápiť, lebo nadviaže cenné kontakty a neskôr ich dobre využije. Nestále časy, lebo ho budú rušiť rodinné starosti a nezhody v práci. Celkovo sa mu však bude dariť, lebo mnohé problémy, ktoré sa na neho zosypú, nebudú závažné.

Tiger v roku Prasaťa

V tomto roku musí Tiger krotiť svoje márnotratné chúťky, lebo prosperita, ktorá sa prajaví začiatkom roka, nepotrvá dlho. Musí sa vyhýbať vysokoriskantným investíciám a novým obchodným spoločníkom.

Zajac v roku Prasaťa

Premenlivé časy pre Zajaca. Veci sa javia v jasnejších farbách, ako v skutočnosti sú. Musí byť veľmi realistický, nedávať nikomu sľuby ani záruky. V tomto roku sa nečakane objavujú nepredvídateľné ťažkosti, takže prílišná dôverčivosť nie je na mieste. Musí urobiť všetky opatrenia na ochranu svojich záujmov.

Drak v roku Prasaťa

Dobrý rok, lebo všetko sa vráti do normálnych koľají a spoza čiernych mračien, čo sa  u nahromadili nad hlavou za vlády Psa, na Draka opäť dýchne Šťastie. Nemusí mať jednoznačne dobré pracovné a finančné výsledky, ale veľké problémy sa takmer vyriešili. Čaká ho veľa cestovania a spoločenských záväzkov, ani v rodinnom živote ho nečakajú problémy, ale pohoda.

Had v roku Prasaťa

Premenlivý rok plný vzruchov. Had bude musieť vynaložiť maximálnu energiu pre minimálne zisky. Môže utrpieť finančné neúspechy, spôsobené vlastným nesprávnym odhadom, dostať sa do rozporu so zákonom alebo sa rozlúčiť s blízkou osobou. V tomto období treba každý krok vopred dobre uvážiť.

Kôň v roku Prasaťa

Neveľmi priaznivý rok, lebo vonkajší zásah zmarí úspech Koňa a choroba odsunie plány i postup. V investíciách a projektoch sa objavia trhliny, bude musieť vyriešiť mnoho komplikácií. Starosti by sa mali postupne vytrácať s príchodom zimy.

Ovca v roku Prasaťa

Dobrý rok. Ovca sa pozviecha z minulých ťažkostí. Postavenie má ešte dosť neisté, nemá možnosť si oddýchnuť, lebo podozrieva priateľov či spoločníkov z podvodu. Dosť zanedbáva domáci život. Získa prístup k dosiaľ zatajovaným finančným zdrojom.

Opica v roku Prasaťa

Činnorodý, ale únavný rok. Opicu očakávajú neľahké obchodné rokovania, finančné alebo právne ťažkosti, dokonca aj komplikácie s chorobou. Bez veľkých kompromisov si problémy nevyrieši. Bude musieť urobiť veľké ústupky alebo prehltnúť urážky od nepriateľov. V tomto roku by nemala dôverovať ani najlepšiemu priateľovi. Spoločné podnikanie sa ukáže ako nerentabilné, až nebezpečné.

Kohút v roku Prasaťa

Rok plný rušivých momentov, Kohúta trápia starosti spôsobené nečakanými ťažkosťami. Utrpí jeho rodinný život alebo má dočasné neúspechy v povolaní. Dôveryhodní spoločníci, ktorým verí, mu môžu zle poradiť alebo podporiť ho v úmysle míňať nad svoje pomery. Rok, v ktorom treba brať dobré správy s rezervou a prezieravo plánovať.

Pes v roku Prasaťa

Pokojný rok. Príslušník tohto znamenia môže prísť k ziskom špekuláciami alebo mať nečakané výhody. Pre odklady či dodatočné výdavky nemôžu byť výsledky také dobré, ako by si želal. Rok vhodný na pestovanie nových vplyvných priateľstiev a známostí.

Prasa v roku Prasaťa

V tomto roku sa život Prasaťa ustáli, lebo sa mu črtajú zisky a isté pokroky. Ešte vždy môže zakúšať nezhody a trenice v práci či doma, no vážne neúspechy sa už neukazujú. Môžu sa vynoriť naliehavé zdravotné problémy alebo infekcie, ktoré treba liečiť. Zimné mesiace ovládajú nové priateľstvá a výhodné príležitosti.

 

Vykročte z minulosti do skvelej PRÍTOMNOSTI

Vykročte z minulosti do skvelej PRÍTOMNOSTI

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži nový čínsky rok (16.2.2018), je teraz ideálny čas na vytriedenie vecí a vyčistenie jednotlivých miestností vo vašom byte, dome, či kancelárií. Iste, nie je to práve najzábavnejšia predstava víkendu, ale sú tu určité špecifiká, ktorými môžete získať, ak budete postupovať podľa nižšie uvedených krokov:

1. začnite tým, že povyhadzujete staré veci, ktoré sú rozbité, alebo obité, ako napríklad šálky, alebo servírovacie podnosy. Možno to pre vás má sentimentálnu hodnotu, alebo to bol svadobný dar. Ak ste človek, pre ktorého je ťažké opúšťať milované veci, urobte to s láskou a poďakovaním. Takto ale očistíte priestor od poškodených vecí.

2. Teraz nakuknite do svojho šatníka. Začnite tým, že vyradíte oblečenie, ktoré je príliš veľké, alebo příliš malé … ha ha ha. Určite tam nájdete veci, ktoré už z dôvodu veľkosti neoblečiete, ale isto aj veci, ktoré sú nemoderné. (ja som takto vyhodil pred 4 rokmi dva obleky, jeden z toho bol svadobný, ktoré som nechal v skrini, veď do hrobu budú dobré … J J J … mali ste vidieť ten priaznivý vietor, ktorý sa prirútil, keď som sa zbavil „vecí do hrobu“). K oblečeniu nás viaže isto veľa spomienok, ale k čomu nám poslúžia spomienky …

3.Posledný krok: tento krok je možno najťažší, ale prinesie vám veľkú odmenu. Nájdite niečo, čo máte naozaj veľmi radi a dajte to preč ! Áno, môže to byť vaša obľúbená šatka, špeciálny vak, kniha, náramok. Nemusí to byť drahé, ale je to vaša srdcovka. Tomu sa hovorí veľkorysosť.

A teraz tajomstvo toho, prečo je pre nás dobré dať preč veci, ktoré máme v mimoriadnej obľube. Ak sme pripútaní, lipneme na starých veciach, nikdy neunikneme z našej minulosti. Naša vnútorná čchi je „prilepená“ v minulosti a my stagnujeme v našich životoch – v práci, vo vzťahoch …

Skúste pre seba urobiť tieto 3 kroky, skôr ako vstúpime do roku Zemského Psa (teda do 16.2.2018).

Niektoré veci asi nebudú ľahké, ale buďte si istí, že sa budete cítiť oslobodený viac, než kedykoľvek predtým. Ak máte pocit, že sa vnútorne neviete stotožniť s tým, že by ste sa mali rozlúčiť s niektorými svojimi vecami, tak si dajte otázku, prečo to tak cítite. Verte, ako náhle opustíte minulosť, otvoríte sa budúcnosti. Aby sme mohli prijať niečo nové, potrebujeme mu uvoľniť miesto.

A ešte BONUS: AK NIEČO CHCEME, ALE TO NEROBÍME? TAK TO VLASTNE NECHCEME.

Zdieľajte ho na svojej časovej osy. Trom z vás podarujem moje obľúbené čínske zvončeky šťastia. 🙂

Želám vám skvelý Štart do nového roku Zemského Psa.

 

 

 

 

Kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Kupujete nehnuteľnosť ? Poraďte sa s odborníkom Feng Shui.

Bývanie – či už kúpa bytu, alebo rodinného domu, to je častokrát investícia na celý život. Ak aj nie na celý život, tak určite aspoň na niekoľko rokov. Sú to vaše peniaze, dávané dokopy počas niekoľkých rokov, alebo napríklad hypoúver, ktorý ako majiteľ budete niekoľko rokov (desaťročí) splácať.

Hodnotu poradenia sa s odborníkom Feng Shui je možné prirovnať k vete „Radšej dva krát merať, ako raz strihať“.

Skúsený „fengšuista“ dokáže poskytnúť kvalitné informácie, ktoré vám môžu pomôcť v rozhodovaní, či danú nehnuteľnosť kúpiť alebo nie. To sa týka tak bytov, ako aj rodinných domov, či výberu vhodných stavebných pozemkov.

To isté platí aj pri podnikatelských priestoroch.

Celý proces začína analýzou priestoru. Analýza identifikuju silné a slabé stránky vášho budúceho bývania.

Jednou z prvých vecí je posúdenie toho, či ako budúci majiteľ budete kompatabilný s daným priestorom. Inými slovami povedané, či váš vzťah s priestorom bude nápomocný, či bude vládnuť podpora, alebo sa skôr budete s priestorom „biť“. Tento faktor ovplyvňuje dátum vášho narodenia ( prvok, ktorý vládol v roku vášho narodenia) a svetová strana, v ktorej je umiestnený hlavný vchod.

Aj ďalšia, nie menej dôležitá informácia súvisí s umiestnením hlavného vchodu. Podľa toho, kde je hlavný vchod umiestnený, môžeme hovoriť o dobrých a zlých vchodoch.

Dobré vchody majú energie týchto kvalít: dobrý pre zmeny, dobrý pre slávu a popularitu, dobrý zvlášť pre ľudí, dobrý zvlášť pre kariéru, dobrý pre zdravie, dobrý pre peniaze.

Naopak, zlé nesú kvality: zlý vchod – choroby, zlý pre peniaze, zlý – krach projektov, zlý – škandály a zlá reputácia, zlý – separácia, zlý pre partnerstvo.

Tu niekde môžeme hladať odpovede na otázku prečo sa po presťahovaní niektorým ľuďom prestalo dariť, resp. prečo sa niektorým ľuďom po presťahovaní dariť začalo. Je to aj podľa toho, aký je hlavný vstup do ich nového bývania.

Podľa polohy hlavného vchodu je možné určiť aj to, či je daná nehnuteľnosť vhodnejšia na rodinné bývanie, alebo podnikanie. Táto informácia môže byť užitočná vtedy, keď sa budúci obyvatelia rozhodujú o smerovaní svojho života.

Za zmienku stojí ešte fakt, že v priebehu aktuálnej 20 – ročnej periódy 2004 – 2024 je dobré sa vyhnúť bytom a domom, ktoré majú hlavný vchod zo severovýchodnej strany. V tejto perióde sa tu nachádza „zlovestná hviezda“ č.5, ktorá ovplyvňuje ostatné energie daného priestoru.

Možných faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti je omnoho viac. Tu som spomenul len niekoľko základných. Všetko ďalšie sa odvíja už od konkrétneho priestoru, ako aj od času, kedy sa nehnuteľnosť kupuje.

Viac aj na: http://www.fengshui-life.sk/feng-shui-projekt/

Ďakujem.

Share This