Jin a Jang

Jin a jang

 

Jin a Jang sú dva dôležité čínske pojmy. Prastarý doslovný význam slova jin je „tienistá severná strana pahorku“ a jang znamená „slnečná južná strana pahorku“. Z toho vzniká nielen priame geografické využitie zemského povrchu, ale aj predstava o komplementárnom dopĺňaní. Mnoho literatúry o Feng Shui uvádza, že jin a jang symbolizujú teplo a chlad, muža a ženu, alebo svetlo a tmu. Treba si uvedomiť, že to čo je jin/jang, je vzťah, nie vec. Vzťah medzi teplom a chladom je vzťah medzi medzi jang a jin. Chlad sám o sebe nie je jin. Teplo samé o sebe nie je jang.

Vesmír je vytvorený z protikladov, svetla (jang) a tmy (jin). Jin ovláda zem a všetko, čo je negatívne, ženské, tmavé, vodné, mäkké, chladné, smrteľné alebo stále, zatiaľ čo jang ovláda nebo a všetko, čo je pozitívne, mužské, svetlé, ohnivé, pevné, teplé, živé a pohyblivé. Kombinácie a obmeny jang a jin formujú celý vesmír, život a energia vesmíru je čchi, ktorá je vytváraná vzájomným pôsobením jin a jang.

Jin a jang sa vyskytujú v čínskej klasike I-ťing ako plná čiara (jang) a prerušovaná čiara (jin). Zatiaľ čo plná čiara je jedna vec, prerušovaná čiara sú veci dve. Jang sa rovná jednej, a jin sa rovná dvom, z toho plynie, že všetky nepárne čísla sú symbolicky jang a všetky párne čísla sú symbolicky jin. Zlučovanie toku čchi, očíslovaných nepárnymi a párnymi číslami, je teda blahodárnym spojením. Táto časť binárnej aritmetiky je veľmi užitočná pri vyhodnocovaní hodnoty 9 Lietajúcich hviezd.

 

Príliš silné Jin

Nadmerná energia jin je chladná a tmavá. Tu má svoje miesto mráz, ktorý lezie pod nechty, mraky zahaľujúce Slnko, zvädnuté záhrady, chorí a zúfalí ľudia, ktorí žijú uzatvorenými, pasívnymi životmi, ktoré sa podobajú medveďom v dobe zimného spánku. Vo vnútri budov sa jin odráža ako ozvena od prázdnych stien a vyhľadáva skryté, vlhké miesta, kam nedočiahne svetlo. Je to neutešené prostredie, dokonca aj pre spánok. Vo vnútri domov sa jin zhromažďuje v komorách a pivniciach, v miestach s jednými dvermi bez okien. Z takých miest nemôže jin odísť alebo v nich voľne cirkulovať, a preto zvetrá, zatuchne a nedokáže prebudiť život.

Keď je niekde nadbytok jin, ja tam zároveň nedostatok jang a životnej energie. Zdravie, obchod, láska a ostatné aspekty ľudského života sú celkom potlačené. Stavať alebo žiť tam, kde je čchi slabá alebo celkom nedosiahnuteľná, nepatrí medzi najšťastnejšie nápady. Stavanie na takých miestach je naviac obtiažne, nákladné a problematické.

Ak chcete určiť, či je vo vašom priestore príliš veľké množstvo energie jang, môžete si položiť nasledujúce otázky: Je miestnosť taká prázdna, že v nej počujete ozvenu vlastného hlasu alebo dokonca tlkot srdca ? Je chladná alebo vlhká ? Vidíte okolo seba bodky pliesne, škvrny od vody ? je vzduch vo vašom dome zatuchnutý a zosmradnutý z dôvodu chýbajúcej ventilácie ?  ja tam tma alebo šero ? je podlaha zvlnená alebo poškodená ? je váš dom pod úrovňou ulice ? Je váš osobný priestor zastrčený v rohu ? Pokiaľ aspoň na jednu z otázok odpoviete áno, môžete predpokladať prítomnosť nadmernej jin čchi.

 

Príliš silné Jang

Vo vnútri miestnosti alebo budovy patrí medzi syndrómy nadmernej jang nadmerná záplava vecí, ľudí, zvierat, nábytku alebo kníh. V kuchyni na seba berie nadmerné jang podobu pohodených fliaš, zaváracích pohárov a kuchynského riadu. V obývačke skončí ako hromada časopisov a novín na stolíku. Takéto miesta prijímajú viacej čchi, než dokážu spätne vypudiť.

Pokiaľ žijete napríklad blízko diaľnice alebo cesty s hustou premávkou, pri obchodnom centre, policajnej alebo požiarnej stanici, turistických zaujímavostí, verejnej budovy alebo obyčajnej základnej školy, môžete zažiť extrémnu čchi  prostredníctvom davu ľudí a áut. Vtedy je dobre vonku vytvoriť „barikádu“ medzi vami a zdrojom extrémnej čchi pomocou plotov, stromov, krovín alebo kvetov.

Ak chcete určiť, či je vo vašom priestore príliš veľké množstvo energie jang, môžete si položiť nasledujúce otázky: Je sledovaný priestor chránený pred pôsobením prvkov ?  Je priestor ožiarený neónovým svetlom alebo priamym slnečným svetlom ? Je prostredie hlučné, vibrujúce alebo horúce ? Sú v ňom ľudia napchatí ako sardinky ? Je cítiť zápach psov, mačiek, vtákov alebo iných zvierat ? Je záhrada zarastená ? Ak aspoň na jednu z otázok odpoviete áno, môžete predpokladať prítomnosť nadmernej jang čchi.

Share This