Cyklus piatich živlov

Rovnováha 5 prvkov a cykly medzi nimi

 

Každý prvok má špecifickú rolu vo vytváraní rovnováhy a harmónie. Zelené rastliny napĺňajú Zem kyslíkom, Oheň Slnka nás zohrieva a svieti na cestu, Zem poskytuje lono, ochraňujúce všetko živé aj neživé, Kov vytvára gravitáciu, ktorá bráni veciam poletovať voľne vzduchom a Voda je zdrojom potravy pre každého živého tvora.

Dokonalé prostredie, priestor vo vnútri aj vonku domu, obsahuje všetkých päť prvkov, ktoré sa spoločne podieľajú na vytváraní rovnováhy a harmónie. Ak je jeden z prvkov v priestore alebo v krajine v prevahe, ostatné prvky sú buď potlačené alebo minimalizované a rovnováha je narušená. Napríklad keď príliš dlho prší, voda zaplaví zem, pohltí rastliny a živočíchov, nahlodá základy a podpery, rozožere a rozpustí aj najtvrdšie kovy.

Interiéry tak isto trpia prebytkom alebo nedostatkom toho ktorého prvku. Miestnosť, ktorá je celá biela ( Kov ), je sterilná a neprirodzená, miestnosť, v ktorej je príliš veľa svetla a tepla ( Oheň ), bude mať vyblednuté závesy a koberce, miestnosť zahalená ťažkými tkaninami a s nedostatočnými oknami ( Zem ) nebude naklonená prúdiacemu vzduchu a životu, miestnosť alebo záhrada preplnená rastlinami ( Drevo ) zas v človeku vyvolá pocity nekľudu a nedostatku sebakontroly, priestor uzatvorený tehlovými stenami ( Zem ) namiesto pocitu istoty vyvolá pocit, že ste pochovaný zaživa.

Práve rovnováha medzi všetkými piatimi prvkami vytvára úspešný priestor. Prílišné množstvo jedného prvku znamená, že iného je príliš málo. Ak sú prítomné všetky prvky, priestor začína imitovať prírodu. Je však potrebné zobrať do úvahy aj vzťahy medzi jednotlivými prvkami.

 

 

Tri cykly medzi prvkami

Cyklus tvorby: cyklus matky

Cyklus tvorby tvorí súčasť harmónie prírody. Prvky dávajú život, vytvárajú, alebo generujú nasledujúci prvok v stimulujúcom pohybe v smere hodinových ručičiek, tak, ako matka dáva život svojmu dieťaťu. Matkine zákony sú nežné, nesúťaživé, podporujúce a milujúce.  Pokiaľ je dodržaný zákon prírody, matka sa celkom obetuje pre svoje dieťa. Keď mu dáva príliš veľa, zahltí ho a rýchlo vyčerpá svoje zásoby, keď mu dáva príliš málo, trpí nadbytkom  a dieťa len ťažko získa samostatnosť a nezávislosť.

V cykle tvorby je Drevo matkou Ohňu. Oheň potrebuje palivo, telo potrebuje k pohybu potravu – Oheň potrebuje Drevo. Oheň je matkou pre Zem. Nikde to nevidno lepšie ako na príklade sopky. Sopky sú prírodnými dodávateľkami, vytvárajúce zo svojho ohnivého vnútra masu zemského povrchu. Akonáhle roztavená láva dosiahne more alebo zem, stáva sa základom kontinentov alebo pánvý oceánov rovnako, ako to robila pred miliardami rokov, kedy sopečné plyny vytvorili primitívnu atmosféru a more našej planéty.

Zem je matkou Kovu. Všetky častice, pokiaľ sú vystavené dostatočnému tlaku, menia jednoatomové minerály na vzácne kovy, ktoré sa ťažia a pretvárajú na mince a šperky.

Kov je matkou Vody, ktorú vytvára v riedkom vzduchu, priťahuje vlhkosť prostredníctvom kondenzácie, ako kvapky rosy na zrkadle. Keď sa kov roztaví, má rovnaké vlastnosti ako voda a môže byť naťahovaný, krútený, ohýbaný, napínaný a tvarovaný do rôznych podôb.

Voda je matkou Drevu. Voda plynie a je zdrojom potravy pre všetko živé. Pokiaľ matka Voda nedá najesť dieťaťu Drevu, Drevo nerastie a umiera.

 

Cyklus redukcie: cyklus dieťaťa

Cyklus redukcie je opakom Cyklu tvorby. Ide o pohyb oproti smeru hodinových ručičiek. Dieťa berie silu od svojej matky a znižuje tak jej moc, ale nemôže ju zničiť. Dieťa počúva svoju matku tým, že si berie dostatok z jej zásob, aby sa nakŕmilo a odčerpalo všetok nadbytok, ktorý mohol zostať z toho, čo bolo potrebné k jeho splodeniu.

Matka Drevo živí svoje dieťa Oheň, ako to môžeme vidieť v krboch či peciach. Oheň olizuje hrudy cesta a mení ich na pecne chleba, jedlo potrebné k životu. Matka Oheň je obmedzovaná pridaním dieťaťa Zeme, a preto sú krby a ohniská obložené kameňmi, dlaždicami alebo iným materiálom. Zem podlieha tlaku, ktorý mení nerasty na zlato, striebro a vzácne diamanty. Zem môže byť potlačená taktiež v prípade, že Kov je vyťažený a pretvorený na lopaty alebo pluh, ktorý ju rozorváva, aby ju zúrodnil. Dieťa Kov čerpá u svojej matky Vody. Minerály sa vo vode rozpúšťajú a pri vyparovaní tvoria kryštály. Ak je Kov pridaný do vody, zníži jej hladinu, tak ako soľ pomáha pri vyparovaní Vody. Dieťa Drevo čerpá zo svojej matky Vody, ako by nasávalo sladké, teplé mlieko.

Dieťa je naivné a hlúpe a matka na neho musí dávať pozor, zatiaľ čo ho otec učí prírodným zákonom. Nakoniec dieťa začne klásť odpor obom svojim rodičom. Pokiaľ dieťa neuspeje a nedokáže sa postaviť svojim rodičom na odpor, nikdy nebude celkom nezávislé. Pokiaľ je odpor, ktorý dieťa kladie, príliš silný, jeho rebélia rodičov zahubí. Život ja narušený.

 

Cyklus dominancie: cyklus otca

V cykle dominancie, tak tiež nazývanom cyklom nadvlády alebo deštrukcie, majú prvky moc zničiť alebo ovládnuť jeden druhého. Prvky sa v tomto cykle chovajú ako otcovia, súperia spolu a vytvárajú dynamické napätie.

Základnou povinnosťou otca je byť príkladom bezúhonného chovania a poslušnosti voči nemenným prírodným zákonom. Otcove pravidlá sú prísne a tvrdé. Otec učí, dáva inštrukcie, smeruje, vedie, vychováva, trestá, krotí, ovláda a hlavne vládne nad neporiadnym, spurným dieťaťom, zvyšuje intenzitu svojich metód, pokiaľ ho nenaučí celej lekcii. Otec predstavuje silu a moc, pretože je starší a skúsenejší ako dieťa, príroda mu ju umožňuje, pokiaľ ju nadobudol pri zachovávaní jej zákonov.

Keby otec vo svojej roli sklamal, boli by porušené zákony a život by sa premenil na chaos. Pokiaľ je otec príliš prísny, pokiaľ sú jeho tresty príliš tvrdé, alebo pokiaľ otec vyžaduje od svojho dieťaťa príliš mnoho, je toto dieťa nenapraviteľne poškodené a nemôže pokračovať v cykle.

Otec Drevo ovláda dieťa Zem tým, že ju pohlcuje a konzumuje tak, ako si rastliny berú potravu z pôdy. Po nejakej dobe musia byť doplnené živiny, aby bola dosiahnutá rovnováha, ktorá bola odčerpaná. Keď sa fialka prederie cez skalu, otec Drevo sa votrel na územie dieťaťa Zem. Otec Kov štípe, osekáva, odstraňuje, zatlačuje alebo oslabuje dieťa Drevo. Otec Zem absorbuje dieťa Vodu tak, ako hory, skaly a maličké zrnká piesku zastavujú obrovský oceán. Otec Oheň taví svoje dieťa Kov, mení ho na tekutinu, ktorá môže byť premenená na akýkoľvek tvar. Otec Voda ničí oheň práve tak, ako dažďové oblaky zahaľujú Slnko.

 

Share This