KDE NIE JE CIEĽ, NIE JE ŤAH

Šťastné ciele – jemné umenie stanovenia cieľov

ÚSPECH je progresívnym dosiahnutím vopred stanovených, hodnotných osobných cieľov. Bez cieľov nemáme dôvod prečo ráno vstať z postele. Väčšina ľudí si myslí, že ciele sú iba naše neobyčejné, zvláštne sny. Pozrime sa však na naše malé a veľké KAŽDODENNÉ sny, priania a túžby, o ktorých budeme musieť „po – premýšľať“, aby sme ich mohli uskutočniť.

Väčšina úspěšných ľudí povie, že stanovenie cieľov bolo hlavným faktorom ich postupu na vrchol. Doporučuje sa, aby si každý, bez ohľadu na vek alebo postavenie, stanovil ciele pre šťastnejšiu budúcnosť.

Každý človek by si mal napísať plán alebo návrh životných cieľov – čo chce v živote dosiahnuť. Nikdy nie ste príliš mladý, ani príliš starý na to, aby ste si vytvorili plán a pracovali na ňom … stále môžete „zabojovať o zlato“.

Mnoho ľudí vie, že je to pravda, ale aj napriek tomu nie sú schopní stanoviť si svoje ciele. Využívajú všetky možnosti, len aby sa tomu vyhli. Môže trvať dlhšiu časť života, kým človek zistí, čo je toho príčinou.

Ako príklad môže byť príbeh malého chlapca, ktorý chcel hrať americký fotbal s veľkými

chlapcami. Jedného dňa, keď už boli unavení jeho večnými prosbami, mu teda dovolili hrať.

Dali mu loptu a ukázali mu métu. Jeho úlohou bolo doniesť loptu k bránkovej tyči. Dal sa

do behu a v tom ho niekto zrazil ku zemi, malý chlapec vyskočil a chcel bežať ďalej, ale opäť

ho niekto zrazil ku zemi.

Vtedy si malý chlapec uvedomil, že „pustiť loptu“ znamená bezpečie. A ísť pre loptu znamená byť opäť zrazený ku zemi. Odvtedy sa už viac neusiloval dosiahnuť métu – fotbalovú bránku, veď by mohol prísť k úrazu. Ako vyrastal, snažil sa držať bokom od všetkých mét. Aj keď si nejaké vytýčil, neuspel. Z detstva mal vytvorený mentálny blok. Konkrétne mentálny blok na pojem „méta“.

Ako dospelý sa raz zúčastnil športových firemných dní, atletickej súťaže – behu na 100m. Trať bola označená slovami ŠTART a CIEĽ. On vyhral. Vtedy si uvedomil, že počas celého behu mal pred sebou slovo CIEĽ. Odvtedy slovo „méta“ vymenil za slovo „CIEĽ“. Dojsť do cieľa bolo jednoduché – robil to denne. Cieľom bolo dostať sa do kancelárie, do obchodu, domov.

Všeobecne platí, že keď si stanovujete ciele, vstupujete do novej oblasti a robíte niečo, čo ste nikdy predtím v živote nerobili. Viete už, že všetko nové sa nachádza s najväčšou pravdepodobnosťou smerom von z vašej zóny pohodlia. Ak je nejaký cieľ mimo vášho známého správania, dostaví sa ako výsledok procesu stres. Myseľ začne často, v snahe dostať sa z tiesne, vytvárať mentálne bloky, ktoré vás donútia zostať v známych vzorcoch správania, a tak sa nastaví kurz smerom k neúspechu – priamo proti tomu, čo si želáte.

Riešenie tohoto problému je možné zhrnúť do dvoch bodov. Pokiaľ chcete uspieť, mali by ste:

 1. Poznať smernice pre vytváranie šťastných cieľov.
 2. Byť schopný presvedčiť svoje vnútrne vedomie o tom, že dosiahnutie tohoto cieľa je v úplnom poriadku.

 

Oklamanie svojho vnútorného vedomia

K rozšíreniu zón pohodlia, ktoré obmedzujú vašu schopnost „dobehnúť k cieľovej páske“, je možné použiť napríklad holografické zobrazenie, aby ste mohli vytvoriť skúsenosť, a tak oklamať myseľ a presvedčiť ju, že ste to už dokázali – že ste svoj cieľ už dosiahli. Keď myseľ prijme túto, v predstavách vytvorenú skúsenosť cieľa ako skutočnosť, a teda ako niečo, k čomu už došlo a čo bolo dosiahnuté, budú všetky schopnosti vašej mysle aj tela pôsobiť vo vzájomnej harmónii a pomôžu vám dosiahnuť predstavované skúsenosti. Myseľ k tomu prispeje tak, že vyvolá potrebné údaje a emócie, a tak poskytne „zodpovedajúci materiál“ pre úspech.

Je dobré si vytvoriť „zloženú skúsenosť“ pre každý cieľ – teda nastaviť si kvalitný obraz, zvuk, dotykové pocity, pach, chute, ale aj emočné pocity tejto udalosti. Venujte dôkladnú pozornosť drobným detailom ako sú napríklad zvuky v pozadí, farebnosť a ostrosť obrazov. Holografická predstava kombinovaná so „smernicou pre šťastný cieľ“ sú dva faktory, ktoré urýchlia postup k úspechu vo všetkých oblastiach vášho života.

Smernice pre šťastný cieľ

Účelom stanovenia cieľov je ujasnenie si vašich predstáv a myšlienok a skonštruovanie plánu pre dosiahnutie toho, čo si želáte. Urobte zo svojho šťastného cieľa spôsob života – trvalý proces vývoja a rastu, ktorý povedie k vytúženému úspechu. V každom prípade si neustále blahoželajte. To veľmi uľahčuje každé nové ustanovenie a dosiahnutie šťastného cieľa.

PRVÝ KROK: Urobte si zoznam svojich šťastných cieľov

Teraz, bez toho, aby ste premýšľali nad tým, aké sú vaše túžby praktické, si ich celkom bez zábran spíšte. S plnou tvorivosťou vymenujte svoje túžby a sny, možno budúce ciele. Neskôr, keď začnete plánovať priebeh akcie k ich uskutočneniu, sa rozhodnete, či vám naozaj stoja za to, alebo sú to len bláznivé sny.

Vezmite si prázdny list papiera A4 a preložte ho po výške na tri stĺpce. Svoje túžby napíšte do prostredného stĺpca určeného na vaše sny. Napíšte všetko, po čom túžite, čo všetko chcete dosiahnuť, čím sa chcete stať. Napíšte všetko – od najdivokejších snov až po tie najobyčajnejšie priania.

Teraz máte dlhý zoznam svojich snov, nádejí a túžob. Ak by ste boli ochotný vynaložiť všetko úsilie výhradne na dosiahnutie vecí napísaných v tomto zozname, pravdepodobne by ste väčšinu z nich aj dosiahli. Mnohé položky však môžu byť nepravdepodobné, alebo by viedli k stretu vašich záujmov s vašimi ďalšími túžbami a mohli by vás brzdiť na ceste k úspechu.

Poznámka: Zoznam vašich želaní má na oboch stranách voľný stĺpec: ľavý je na výstražné značky, pravý sa používa na označenie poradia jednotlivých cieľov.

DRUHÝ KROK: Vyznačte si výstražné značky

Existujú rôzne návody, ako sa rozhodnúť, či si ponechať šťastný cieľ na zozname, alebo ho vypustiť. Najdôležitejšie výstražné symboly sú:

 1. nepravdepodobné – značka „X“
 2. stret záujmov – značka „0“
 3. mimo časovú a lebo priestorvú zónu – značka „-„
 4. potreba väčšieho cviku alebo vzdelania – „+“

 

Značka „Nepravdepodobné“: prejdite si teraz opäť celý zoznam a napíšte značku“X“ v stĺpci pred každý cieľ, ktorý sa vám zda nepravdepodobný. Účelom je vylúčiť tie ciele, ktoré sa v tejto chvíli zdajú nereálne.

Príklad: Prechádzka po Mesiaci. Aj keď nie je dosiahnutie tohoto cieľa jednoznačne vylúčené, tak ak máte teraz viac ako 55 – 60 rokov, je to dosť nepravdepodobné. Pokiaľ je však tento cieľ vašou naozajstou túžbou, tak potom nedbajte na označenie „nepravdepodobné“.

Značka „Stret záujmov“: prejdite si zoznam – a napíšte značku „O“ do stĺpca pred každým cieľom, pri ktorom máte dojem, že by mohol vyvolať stret záujmov. Účelom je vylúčiť tie ciele, ktoré nie sú v zhode s iným cieľom alebo situáciou.

Príklad: Žijete s rodinou v Banskej Bystrici a vašim snom je začať podnikať na Aljaške. Rodina sa bude pravdepodobne snažiť blokovať akékoľvek snahy o presťahovanie na Aljašku. Pokiaľ je však tento cieľ vašou naozajstnou túžbou, nehlaďte na označenie „stret záujmov“.

Značka „Mimo časovú alebo priestorovú zónu“: opäť si prejdite zoznam – a napíšte značku „-„ do stĺpca pred každý cieľ, pri ktorom máte pocit, že je mimo vašu časovú alebo priestorovú zónu. Účelom je vylúčiť tie ciele, ktoré sa momentálne zdajú z hľadiska času a priestoru nereálne.

Príklad: chcete vlastniť ropné polia v Dubaji. Tento cieľ mohol byť dosiahnuteľný pred 100 rokmi, ale teraz z hľadiska času a priestoru je mimo pravdepodobnosť. Pokiaľ je však tento cieľ vašou naozajstnou túžbou, nehľadte na označenie „Mimo časovú alebo priestorovú zónu“.

Značka: „Potreba väčšieho cviku alebo vzdelania“: Nakoniec prejdite ešte raz celý zoznam – a napíšte značku „+“ do stĺpca pred každý cieľ, pri ktorom máte dojem, že k jeho dosiahnutiu potrebujete viac cviku alebo vzdelanie. Účelom je vylúčiť každý cieľ, ktorý by si vyžadoval viac času, než ste ochotný vynaložiť na jeho získanie.

Príklad: Chcete sa stať neurochirurgom a máte len strednú školu so strojárskym zameraním. Ste ochotný opustiť doterajší spôsob života a vynaložiť veľa rokov na štúdium potrebné k dosiahnutiu tohoto cieľa ? Pokiaľ je však tento cieľ vašou naozajstnou túžbou, nehľadte na označenie „Potreba väčšieho cviku alebo vzdelania“.

V tejto chvíli je váš zoznam pravdepodobne značne skrátený. Ďalším krokom je stanoviť si prednostné ciele a časové rámce.

TRETÍ KROK: Určite svoje priority

Teraz si prejdite zoznam a označte prednostné poradie jednotlivých cieľov. V stĺpci napravo od zoznamu očíslujte svoje ciele podľa poradia dôležitosti, akú pre vás majú.

Určenie poradia je veľmi dôležité. Musí byť jasné, ktoré ciele sú pre vás najdôležitejšie a vyžadujú prvoradú pozornosť a ktoré môžu počkať neskôr. Je dôležité stanoviť si priority podľa svojich želaní, chcenia a túžob. Tento proces vám ušetrí čas, peniaze a duševnú pohodu, pretože niektoré ciele MUSIA byť dosihnuté SKôR ako ostatné.

ŠTVRTÝ KROK: Stanovte si časové rámce – časové horizonty

Teraz označte zostávajúce ciele (tie neoznačené) do troch kategórií: dlhodobé, strednodobé a krátkodobé. Všimnite si, že krátkodobé a strednodobé ciele vás stále udržujú na ceste ku konečným dlhodobým, alebo životným cieľom. Určujú tie veci, ktoré je možné vykonať dnes, alebo tento týždeň. Takto vás budú krátkodobé a strednodobé ciele posúvať ku konečnému cieľu.

Krátkodobý cieľ môže byť cieľ, ktorý je možné dosiahnuť v rozmedzí jedného dňa až jedného mesiaca.

Strednedobý cieľ môže byť čokoľvek, čo je možné dosiahnuť v rozmedzí jedného až šiestich mesiacov.

Dlhodobý cieľ môže byť čokoľvek v rozmedzí šiestich mesiacov až jedného roka, až celého života.

PIATY KROK: Vytvorte si poradie cieľov

V pravom stĺpci očíslujte ciele podľa najlogickejšieho poradia. Hľadajte možné stupne – ktorý cieľ vám pomôže k dosiahnutiu ďalšieho ? Čo predpokládáte, že sa podarí skôr ? Čo je na prvom mieste, čo je na druhom mieste …. ? Urobte si z týchto cieľov poradovník.

ŠIESTY KROK: Vypracujte si akčný plán

Teraz, keď už máte vypísané svoje ciele a rozriedili ste si ich podľa priorít, môžete začať vytvárať efektívny plán akcie.

Prehlásenie o cieli.

Urobte pozitívnym spôsobom prehlásenie o svojom cieli a buďte veľmi konkrétny. Čo najjednoduchšie a najjasnejšie definovanie cieľa vám pomôže rozoznať čo si skutočne želáte. Jasný výrok je vždy prvým krokom k úspechu.

Potiaže.

Napíšte si všetky potiaže – situácie a okolnosti, ktoré by vám mohli stáť v ceste , ako napríklad: nedostatok schopností, nevhodné postoje a návyky, obmedzujúce presvedčenia, rodina alebo priatelia, vlastné vnútorné pochybnosti a pod. Prvým pravidlom pri riešení akejkoľvek úlohy je – dobre si preštudovať problém. Keď poznáte problém, alebo prekážku, môžete hľadať riešenie.

 Riešenie.

Pokiaľ máte skúsenosti s niektorou z mnohých relaxačno – meditatčných techník, prípadne máte už svoju overenú techniku, môžete ju využiť. Pokiaľ nie, môžete použiť nasledujúci postup: Vyhraďte si pre seba čas (možno stačí hodinka), nájdite si pokojné miesto, môžete si pustiť relaxačnú hudbu. Pár krát sa zhlboka nadýchnite, pohodlne sa posaďte. Nechajte chvíľku voľne bežať myšlienky. Keď cítite, že došlo k upokojeniu mysle, môžete pristúpiť k akcii: Použite predstavivosť a tvorivosť pri plánovanom riešení, aby ste prekonali všetky problémy, ktoré ste si napísali. Môžete požiadať o pomoc aj svoje vyššie JA. Podobných techník na riešenie problémov je veľmi veľa, nájdite si tú, ktorá vám vyhovuje najviac.

Dátum dokončenia.

Keď ste si už ujasnili riešenie, ktoré vedie k prekonaniu možných problémov, stanovte si čas, do kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť. Stanovte si rozumný dátum: buďte k sebe úprimný. Zapíšte si tento dátum do formulára cieľov.

Ak si stanovíte časovú hranicu už dnes, dá vám to podnet na pohyb vpred. Najlepšie je stanoviť „časový rámec“ a nie „časový limit“. Nechajte si tento rámec pružný. Ak si stanovíte limit, môže vás zbaviť odvahy, ak bude bude dosiahnutie cieľa trvať dlhšie, ako ste pôvodne predpokladali. Očakávajte, že svoj cieľ dosiahnete načas, ale ostaňte natoľko pružný, aby ste ho v prípade potreby dokázali zmeniť.

Osobný zisk.

Vypíšte si všetky výhody o osobné zisky, ktoré budete mať, keď dosiahnete svoj cieľ. Pokiaľ je napríklad vašim želaním pomáhať ostatným, myslite na osobné uspokojenie, ktoré budete mať, keď sa tak stane. Hľadajte a nájdite osobný prínos vyplývajúci z každého z cieľov. Vypísanie si predvídaných výhod vám pomôže rozvinúť motiváciu a odhodlanie k udržaniu vysokého stupňa nadšenia. Odhoďte zábrany a budete schopný lepšie udržať kurz nastavený k dosiahnutia svojich cieľov.

Vytvorte si spúšťač.

Vytvorte si nejaké spúšťacie slovo , frázu alebo úkon, ktorý vám bude pripomínať stanovené ciele. Tieto spúšťače vám poskytnú trvalú korekciu a budú vám stále pripomínať vytýčený smer.

Správa o pokrokoch.

V každom prípade pravidelne kontrolujte, aké pokroky robíte. Zistite, či ste na ceste k realizácii svojich cieľov v určených termínoch. Pokiaľ nie, prehodnoťte a podľa potreby upravte časový rámec. Rozdeľte si ciele na jednotlivé kroky, aby ste mohli ľahko pozorovať a oceniť svoje ciele. Keď ciele dosiahnete, zapište si dátum. Oslávte to !

SIEDMY KROK: Znovu a znovu prezerajte svoje ciele a oslavujte.

Odložte si svoj formulár a prezerajte si ho vždy vtedy, keď budete potrebovať posiľniť sebadôveru alebo motiváciu, aby ste dosihli ďalší cieľ. Vždy, keď dosiahnete ďalší cieľ, zapíšte si dátum. A znovu a znovu pozerajte na svoje úspechy. Budete sa cítiť SKVELO!

Oslavujte a radujte sa aj z toho najmenšieho cieľa.

ôSMY KROK: Stanovujte si NOVÉ šťastné ciele.

Jednou z pascí, do ktorej sa chytí väčšina ľudí, je tendencia si sadnúť a začať „na všetko kašľať“ vo chvíli, keď niečo dosiahnu. Tomu sa hovorí STAGNÁCIA ! Už sa vám to niekedy stalo ? Dosiahnete cieľ, začnete prepadať lenivosti, frustrácii, nude a hovoríte si, či je to všetko, čo život ponúka. Aby ste sa necítili ani na deň, nie to na mesiac alebo rok „mŕtvy“, musíte si určovať NOVÉ ciele ešte PREDTÝM, ako dosiahnete konečný výsledok pri tých starých. Pamätajte, že nejde len o dosiahnutie cieľa, ale hlavne o to, čo sa cestou naučíte. (Faktom je, že väčšina ľudí sa po dosiahnuti cieľa cíti emočne „na dne“. Prísun adrenalínu je spotrebovaný.)

Formulár šťastných cieľov

Na čistom papieri si môžete si vytvoriť „Formulár“ šťastných cieľov, aby ste mohli denne sledovať svoje pokroky. Mal by teda obsahovať tieto položky:

 • Prehlásenie o šťastnom cieli
 • Obtiaže
 • Riešenia
 • Predpokladaný dátum dosiahnutia
 • Osobný prínos
 • Spúšťací mechanizmus
 • Dátum splnenia

 

ZHRNUTIE

Základnou požiadavkou na dosiahnutie úspechu je intezívna, „horiaca“ túžba po jeho dosiahnutí. Bez túžby nie je žiadna angažovanosť a bez nej zas nie je podnet k akcii. Oddanosť, horiacu túžbu …. môžete vytvoriť tak, , že si spíšete – do všetkých detailov – čo vlastne presne chcete, a budete si to opakovane prezerať … sústreďte sa na rozdúchanie „chcenia“ … potom vytvorte plán útoku – proti negatívnemu „nemôžem to mať“ vo vašej hlave.

Aby ste ľahko stanovili svoje šťastné ciele:

 1. Napíšte si zoznam tých najpravdepodobnejšie dosiahnuteľných cieľov, po ktorých túžite.
 2. Určite medzi nimi poradie priorít.
 3. Stanovte si časové rámce (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé).

Vezmite každý individuálny cieľ a zostavte preň efektívny akčný plán.

 1. Zapíšte si pozitívny výrok o cieli.
 2. Urobte si zoznam všetkých možných potiaži, ktoré je nutné prekonať.
 3. Napíšte si možné riešenia.
 4. Stanovte si pravdepodobné termíny dosiahnutia.
 5. Napíšte si zoznam všetkých osobných ziskov .
 6. Zadajte si spúšťaciu frázu, slovo, alebo úkon.
 7. Sledujte svoje pokroky pri dosahovaní cieľov.
 8. Zaznamenajte si presný dátum, kedy ste dorazili k cieľu.
 9. Blahoželajte si ku každému úspechu a oslávte ho.
 10. Pravidelne sa vracajte ku svojim úspechom.

 

Voľne spracované podľa SILVOVA METODA – Ovládnutí mysli pro 90. Léte, Dr. Tag a Dr. Judith Powell

Share This