Rastliny a Feng Shui

Každá zdravá rastlina symbolizuje predovšetkým bujný rast a silnú životaschopnosť prírody. Pestovať teda rastliny doma alebo v kancelárii je veľmi vhodné. Pokiaľ sa o ne starajú ľudia, ktorí sú v pestovaní rastlín úspešní a ich rastliny sú vo vynikajúcej kondícii, potom bude z týchto miest pôsobiť veľmi silné pozitívne vyžarovanie.

Naopak, chradnúce rastliny majú opačný efekt, lebo ich slabé vyžarovanie ovplyvňuje okolie negatívne. Ich smutný vzhľad okrem toho vysiela do podvedomia signál, že niečo je v neporiadku, že určitá životná úloha sa nebude vyvíjať optimálne.

Tu tiež pomôže k správnemu úsudku, v ktorej časti ba-gua (v ktorom paláci, alebo sektore, časti bytu) sa rastlina nachádza ? Čo sa v poslednej dobe v mojom živote zmenilo ? Môžete si taktiež položiť otázku, či ste si vďaka tejto rastline nespomenuli na nejakú osobu. Dostali ste ju ako dar pri nejakej príležitosti ? pripravuje sa v týchto súvislostiach nejaká zmena ? Pozorujte svoje rastliny a zistíte, že reagujú na určité nálaldy. Vôbec nie sú neživé. Skôr sa zdá, že s ľuďmi v niektorých situáciách stoja v určitom vzťahu. Preto nám dokážu signalizovať niektoré nadchadzajúce či prekonané zmeny v živote, rovnako ako napríklad aj nesúlad v medziľudských vzťahoch.

Share This