V základných kombináciách Knihy premien, takzvaných trigramoch (卦 gùa), sa princípy jin a jang kombinujú do trojíc. Princípy sú symbolizované čiarami, pričom plné čiary predstavujú jang, a prerušované jin. Napríklad ☰ predstavuje jang-jang-jang, ☱ predstavuje jin-jang-jang atď. Každý trigram symbolizuje určitú prírodnú silu a zároveň nejaký element ľudského života.

Osem pôvodných trigramov má túto podobu:

Trigram Pomenovanie Prírodná sila Svetová strana
1 Sila (乾 qián) Nebesá (天 tiān) severozápad (西北)
2 Otvorený (兌 dùi) Močiar (澤 ) západ (西)
3 Vyžarovanie (離 ) Oheň (火 hǔo) juh (南)
4 Trasenie (震 zhèn) Hrom (雷 léi) východ (東)
5 Pôda (巽 xùn) Vietor (風 fēng) juhovýchod (東南)
6 Priepasť (坎 kǎn) Voda (水 shǔi) sever (北)
7 Zviazaný (艮 gèn) Hora (山 shān) severovýchod (東北)
8 Pole (坤 kūn) Zem (地 ) juhozápad (西南)

 

trigramy2

Spojením dvoch trigramov pri všetkých možných kombináciách vzniká celkom 64 hexagramov I-ťingu – obrazcov zložených zo šiestich čiar, ktoré predstavujú 64 rôznych archetypických situácií.

Hexagramy knihy I-ťing predstavujú akýsi vzorec vesmíru (Cestu Tao). Na ňom sa zakladá výklad v knihe I-ťing.

Share This