Stavba podľa Mesiaca

Zajtra máme spln Mesiaca, tak trochu dáme aj k tejto téme. Vedeli ste, že fázy Mesiaca môžu ovplyvňovať aj také veci ako sú stavebné procesy ? Prinášame krátky prehľad, toho, čo môže Mesiac ovplyvniť z hľadiska stavebných prác, rekonštrukcií, či tých jednoduchších vecí ako sú maľovanie, alebo lepenie podláh.

Všetko súvisí s ubúdajúcou alebo pribúdajúcou fázov Mesiaca.

Stavebný úkon – čo prináša ak sa vykoná v správnom čase

 • Krov – vysoká stálosť a pevnosť, trámy nepraskajú a neuvoľňujú sa
 • Obhliadka pozemku a hľadanie vody – vyšia citlivosť organizmu
 • Zemné práce, výkop základov – nižšia elevácia vody
 • Základy, pivničné priestory a suterény – murivo prirodzene rýchlejšie vysychá, pivnica ostáva suchá
 • Stropy, podlahy, deky, stavba obvodových múrov – murivo prirodzene vysychá, múry sú pevnejšie
 • Kladenie strešnej krytiny – neuzavrieme vlhkosť v podkroví
 • Fasády, vnútorné omietky, stierky – lepšia priľnavosť omietok na podklad, omietky menej opadávajú
 • Vodovodné inštalácie – trúbky menej korodujú, pomalšie sa zanášajú, voda je chutnejšia
 • Výroba a osádzanie drevených okien a dverí – sú pevnejšie, nekrútia sa, pri kontakte s vodou menej vlhnú
 • Výroba a osadzovanie drevených podláh a schodísk – vyššia stabilita, menšia náchylnosť na praskanie a vŕzganie
 • Umelé podlahové krytiny, čalúnictvo – vyššia priľnavosť, nižšia tendencia tvorby nerovností
 • Prvé zakúrenie – teplo sa šíri rýchlejšie, steny rýchlejšie akumulujú teplo
 • Údržba domu – maľovanie, lakovanie, lepenie – lepšie schnutie, menšie riziko tvorby prasklín, vyššia priľnavosť
 • Kamenné a dláždené vonkajšie plochy – dlaždice sa ľahšie pokladajú a držia prírodným magnetizmom
 • Kamenné alebo iné obloženie jazierok – menšia náchylnosť na eróziu, vyššia trvácnosť úprav

Stavebný úkon – čo prináša ak sa vykoná v nesprávnom čase

 • Krov – drevo naďalej pracuje, riziko zvlhnutia alebo zrútenia celého krovu
 • Obhliadka pozemku a hľadanie vody – individuálne
 • Zemné práce, výkop základov – spodná voda neodteká
 • Základy, pivničné priestory a suterény – murivo stále vlhké, zvýšené riziko napadnutia plesňami
 • Stropy, podlahy, deky, stavba obvodových múrov – za slnečných dní prudšie vysychá, je nutné zvlhčovať
 • Kladenie strešnej krytiny – riziko uzavretia vlhkosti v podkroví, zvýšený predpoklad usadzovania nečistôt v podkroví
 • Fasády, vnútorné omietky, stierky – riziko vzniku prasklín, opadávanie omietky. Neobkladať drevom vonkajšie priestory.
 • Vodovodné inštalácie – rýchlejšie zanášanie trubiek, trubky rýchlejšie korodujú
 • Výroba a osádzanie drevených okien a dverí – konštrukcia okien a dverí sa ľahšie deformuje, drevo obsahuje viac vlhkosti
 • Výroba a osadzovanie drevených podláh a schodísk – podlaha má väčšiu tendenciu ohýbať sa, vznik nerovností, podlaha vŕzga
 • Umelé podlahové krytiny, čalúnictvo – riziko tvorby nerovností
 • Prvé zakúrenie – dom sa ťažšie vykúri, väčšia spotřeba energie. Nebezpečenstvo úniku splodín, v komíne a vykuřovacích telesách sa viac usádzajú nečistoty
 • Údržba domu – maľovanie, lakovanie, lepenie – dlhšie schnutie, viac výparov, dlhodobejšie chemické zaťaženie priestorov
 • Kamenné a dláždené vonkajšie plochy – riziko uvoľňovania a vypadávania dlaždíc. Zem ich vytláča.
 • Kamenné alebo iné obloženie jazierok – vyššia náchylnosť na eróziu, menšia trvácnosť úprav.

fázy Mesiaca

 

Share This