Nepravidelné pôdorysy domov

Jednou z metód, ktoré potrebujeme pri analýze objektu je „Škola foriem a tvarov“. Táto metóda nám ukáže chýbajúce časti (čoho je menej) alebo perspektívy (čoho je viac).

Okrem faktorov ako je poloha hlavného vchodu, rok výstavby, kompatabilita obavateľov, rozloženie energetickej ružice, aktuálny rok, 20-ročná perióda, umiestnenie spálne, má vplyv na „fungovanie“ stavby aj jej tvar. Nie len z pohľadu 2D (pôdorysu), ale aj z pohľadu 3D (teda pohľad z vonku na celú budovu).

Všeobecne platí (ak projekt domu nenavrhuje odborník na Feng Shui), že je lepší pravidelný tvar ( mierny obdĺžnik alebo štvorec), ako nepravidelné tvary. Ak plánujete rodinný dom, ktorý má nepravidelný tvar, je dobre sa poradiť s odborníkom Feng Shui, aby v konečnom dôsledku vzniknutá chýbajúca časť domu nespôsobovala problémy. Niekedy je len otázkou času a táto tendencia sa môže spustiť naplno.

Na ilustráciu použijeme modelový objekt typu „L“ (viď priložený obrázok), s chýbajúcimi časťami v južnom paláci a v juhozápadnom paláci. Je to teda pohľad 2D – „zhora“.

fotka-9

Na priloženom obrázku vidíte pôdorys jednopodlažného domu s vyznačeným energetickým centrom – červený bod. Pôdorys je rozdelený na 8 palácov/ sektorov, z ktorých každý jeden prislúcha jednej z 8 oblastí nášho života. Ako vidno na obrázku, v pôdoryse domu chýba časť južného paláca (vyčiarovaná modrou farbou) a časť juhozápadného paláca (vyčiarovaná zelenou farbou).

Južný palác – „Osvietenie“ (sláva), prvok Oheň, číslo 9, mladá dáma, dospelá dcéra

Tento palác predstavuje osvietenie, slávu, vstup do spoločenského povedomia, takže zodpovedá aj za sebavedomie obyvateľov daného priestoru.

Chýbajúca časť v juhu má tendenciu spôsobovať vzťahovačnosť, slabú sebadôveru, pocit nedocenenia a tým pádom zároveň aj preceňovanie sa. Môže sa vyskytnúť aj častejší alkoholizmus.

Je oslabená „ohnivá“ stránka osobnosti.

 Juhozápadný palác – „Vzťahy“ (partnerstvo), prvok Zem, číslo 2, staršia žena, matka

Tento palác predstavuje vo všeobecnosti vzťahy. Nie len partnerské , ale vzťahy vo všeobecnosti.

Chýbajúca časť v juhozápade má v sebe zvýšené percento vzniku gynekologických ochorení žien, matky a ženy sa dožívajú nižšieho veku. Je tu väčší predpoklad rozpadu rodiny, krach plánov. Celkovo je v domoch s chýbajúcim juhozápadom viac problémov ako šťastia.

Ako som spomenul v niektorom z predchádzajúcich príspevkov – hovorí sa „Ideálne Feng Shui je pre Bohov“. Každý jeden z nás má svoju cestu. Sú veci, ktoré vieme ovplyvniť, a sú veci, ktoré sú našimi skúškami, príležitosťami.

Stavbu domu, naše bývanie ovplyvniť vieme.

Share This